Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Impact van verlof op het pensioen

Het bedrag van het pensioen staat in rechtstreeks verband met de periode van activiteit als contractueel of statutair. De berekening houdt eveneens rekening met de inactiviteits- en verlofperioden die het bedrag kunnen beïnvloeden.

Wat de invloed van verloven op het pensioen betreft hebben contractuelen en statutairen een verschillend stelsel.