Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Statutairen

Het betreft:

 • perioden van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking (hetzij gratis aanneembaar, hetzij aanneembaar na validering - d.w.z. waarvoor je een bijdrage betaald hebt) 
 • niet-bezoldigde perioden van afwezigheid na 31 december 1982 die met dienstactiviteit gelijkgesteld zijn:
  • verlof om redenen van dwingend familiaal belang
  • verlof voor verminderde prestaties wegens sociale of familiale redenen
 • perioden van afwezigheid in het kader van
  • de halftijdse vervroegde uittreding
  • het stelsel van de vrijwillige 4-dagenweek
 • perioden van verlof (of van indisponibiliteitstelling) voorafgaand aan de pensionering.

Dit percentage verschilt volgens de geboortedatum van het personeelslid. De hierboven vermelde perioden van afwezigheid die dit percentage overschrijden, worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen, ook al betreft het perioden van aanneembare loopbaanonderbreking (hetzij gratis, hetzij na validering). Dat betekent dus dat het nergens toe dient om perioden van loopbaanonderbreking te valideren zodra je je percentage van toegelaten afwezigheden bereikt hebt.

 

Meer info

Over de gevolgen van loopbaanonderbreking en afwezigheden op het pensioen