Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Met pensioen gaan

Alleen wie een in het stelsel zit van SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere conventioneel brugpensioen) ter vervanging van de oude benaming 'conventioneel brugpensioen', moet op de wettelijke leeftijd met pensioen gaan. De uitbetaling van deze sociale uitkeringen wordt immers op de wettelijke pensioenleeftijd stopgezet.

In de andere gevallen staat het de werknemers vrij om hun beroepsactiviteit na de wettelijke pensioenleeftijd voort te zetten, voor zover de werkgever daarmee akkoord gaat.

Er is een verschil tussen contractuelen en statutairen.