Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Statutairen

Inhoudstafel

Dit statuut bepaalt inderdaad dat je je dienst kan verlaten.

Je moet je ontslag vooraf per aangetekende brief geven aan de overheid waarvan je afhangt.

Je moet een opzegtermijn van minstens 30 kalenderdagen respecteren, die begint op de datum van de verzending van de aangetekende brief.

De opzegtermijn kan na onderling akkoord verkort worden. 

Regelgeving