Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Mandaathouders

Inhoudstafel

Als je houder bent van een management- of staffunctie kun je vragen om je mandaat te beëindigen.

Je moet het akkoord verkrijgen van de persoon/personen die je aanvullend selectiegesprek gevoerd heeft/hebben en je moet een opzegtermijn van 6 maanden respecteren.

De opzegtermijn kan echter na onderling akkoord verkort worden.

Regelgeving