Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Mandaathouders

Inhoudstafel

Als je houder bent van een managementfunctie kun je vragen om je mandaat te beëindigen.

Je moet een opzegtermijn van 6 maanden respecteren. De opzegtermijn kan echter na onderling akkoord verkort worden.

 

Regelgeving