Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

Het is als vastbenoemde ambtenaar mogelijk om je loopbaan te verlengen na je 65. Hiervoor dien je een aanvraag in en de periode waarin je in dienst kan blijven duurt maximum 1 jaar. Je kan deze aanvraag vernieuwen.

Deze bepalingen zijn van toepassing op de federale overheidsbesturen en de diensten die ervan afhangen, je vindt een overzicht in de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken (artikel  1). 

Aanvraag

 1. Ten vroegste 18 maanden en ten laatste 6 maanden voor je 65e verjaardag dien je dit aanvraagformulier (in Word-formaat (DOC, 32.5 KB) (DOC, 32.5 KB) of in PDF-formaat (PDF, 13.06 KB) (PDF, 13.06 KB)in bij je onmiddellijke hiërarchische meerdere . Je stuurt ook een exemplaar naar de directeur van je stafdienst Personeel en Organisatie (of de verantwoordelijke van je personeelsdienst.)
 2. Je hiërarchische meerdere (functionele chef) heeft 15 dagen de tijd om het formulier aan te vullen met een advies over de geschiktheid van je indiensthouding  en over de duur en om het te overhandigen aan de houder van de management- of staffunctie die het dichtst bij je staat.
 3. De houder van de management- of staffunctie die het dichtst bij je staat heeft op zijn beurt 15 dagen de tijd om het formulier aan te vullen met het advies en op het aan de leidend ambtenaar van de organisatie te bezorgen (voorzitter of administrateur-generaal).
 4. De leidend ambtenaar heeft 30 dagen de tijd om een beslissing te nemen.

Als de adviezen niet binnen de voorziene termijn worden verstrekt, volgt de Stafdienst P&O of je personeelsdienst alles verder op. 

Verlenging

Loopt je termijn af en wil je nog graag blijven werken, dan moet je een nieuwe aanvraag indienen. Deze aanvraag moet uiterlijk 6 maanden voor het verlopen van de vorige verlenging ingediend worden. De termijn is 3 maanden als de duur van je vorige verlenging korter was dan 6 maanden. 

Verlenging voor maandaathouders

Zie rubriek 'Maandaathouders'.

 

Arbeidsovereenkomsten

 

 • Via een contractuele selectie

Het statutaire personeelslid neemt deel aan een contractuele selectie en wordt contractueel personeelslid.

 

 • Als de organisatie de functie na een selectie niet kon vervullen

Het statutair personeelslid krijgt een arbeidscontract aangeboden op basis van artikel 2, derde lid, KB 25 april 2005. De gepensioneerde ambtenaar moet niet deelnemen aan een bijkomende selectie en wordt contractueel personeelslid. Het contract heeft een bepaalde duur (maximum 2 jaar verlengingen inbegrepen).

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 12 mei 1927

  Koninklijk besluit van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van den staat Gecoördineerde versie
 • Ministerieel besluit van 11 september 2012

  Ministerieel besluit van 11 september 2012 tot uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de...
 • Omzendbrief nr. 618 van 11 september 2012

  Omzendbrief nr. 618 van 11 september 2012 betreffende de ouderdom voor de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van de Staat Belgisch Staatsblad...