Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Evaluatiecyclus

Een evaluatiecyclus is een opvolgingsproces dat gekenmerkt wordt door een centraal gesprek: het evaluatiecyclusgesprek tussen een personeelslid (geëvalueerde) en de chef (evaluator). 

Op 1 januari 2022 werd een nieuwe aanpak voor de evaluatie geïmplementeerd: Symfonie. Het maakt deel uit van de bredere feedbackcultuur.