Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Een complete analysemethode

  360°-feedback is een analysemethode waarmee je de generieke en technische competenties van een medewerker, of van een groep medewerkers, evalueert in het kader van een ontwikkelingsproces.

  Ze is gebaseerd op een enquête bij verschillende doelgroepen: interne/externe klanten, medewerkers, leidinggevenden, collega’s… uit de directe werkomgeving van de medewerkers.

   

   

  Een gedetailleerd verslag

  Achteraf wordt een gedetailleerd verslag opgesteld van de enquêteresultaten, met een volledige lijst van de sterke en de te verbeteren competenties. Dit verslag bevat ook ontwikkelingsadviezen.

   

  Een meerwaarde in het kader van Symfonie

  Symfonie is een nieuwe aanpak voor de evaluatie en ontwikkeling van federale ambtenaren waarbij de feedbackcultuur centraal staat. 360° feedback vormt in dat opzicht een meerwaarde. Vertrekkend vanuit de verslagen van de competentieanalyses worden er feedbackgesprekken gevoerd met de medewerkers. Daarbij worden de resultaten besproken en worden er mogelijke ontwikkelingsdoelstellingen naar voor geschoven.

  360° feedback kan dus gebruikt worden om doorlopend feedback te geven of als hulpmiddel bij de opmaak van een persoonlijk ontwikkelingsplan, als voorbereiding op een ontwikkeltraject of een loopbaanbegeleiding, of bij de opmaak van een cartografie van de competenties.

   

  Meer infos