Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Crescendo

Crescendo is een door de FOD BOSA gebouwde en ter beschikking gestelde webapplicatie voor het elektronisch beheer van evaluaties. Hiermee kunt u evaluatieverslagen online invullen en beheren, in de vorm van formulieren die naar behoefte kunnen worden ingevuld en gedocumenteerd.

Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Algemeen

  Crescendo biedt u de mogelijkheid om uw evaluatiecyclus(sen) te beheren en alle informatie daarover gemakkelijk terug te vinden.

  Het personeelslid en diens evaluator kunnen dus online de documenten in de map "Evaluatiecycli", de competentieprofielen en de functiebeschrijving van de beoordeelde raadplegen.

  Alle gegevens voor uw organisatie worden beheerd door uw P&O-afdeling. Bij fouten in deze gegevens (verkeerde functie, startdatum, geen evaluatiecyclus, etc.) kunt u voor de correctie hiervan contact opnemen met uw P&O-afdeling.

  Alle technische functionaliteit en de beschikbaarheid van de applicatie wordt beheerd door het Crescendo team van BOSA. Bij problemen kunt u contact opnemen met het Crescendo team.

  Merk op dat - wanneer u op afstand werkt - een VPN-verbinding met het netwerk van uw organisatie nodig is om verbinding te maken met Crescendo. Wanneer u verbonden bent met het netwerk van uw organisatie (op kantoor of via VPN) kunt u verbinding maken met Crescendo door deze link te volgen.

  Federale organisaties kiezen zelf of ze Crescendo willen gebruiken. Als uw organisatie geen gebruik maakt van Crescendo, zal het niet mogelijk zijn om verbinding te maken met de applicatie.

  OPGELET: Crescendo vervangt de gesprekken die u voert met uw manager in het kader van de evaluatiecycli niet. De applicatie wordt alleen gebruikt om de registratie van de formulieren te vergemakkelijken en zorgt voor een betere opvolging door centralisatie en automatisering.

  Het gebruik van Crescendo wordt toegelicht in de handleiding die u kan terugvinden in Crescendo door naar de pagina ‘Meer informatie’ te gaan.

  Crescendo afbeelding

  Voorlopig gebruikt Crescendo voor de leesbaarheid nog mannelijke termen als "ambtenaar" of "evaluator". Het spreekt echter vanzelf dat het gebruik van deze termen gemeenslachtig is.   

Regelgeving