Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Evaluatie voor mandaathouders

Evalueren is een continu proces. Het hoort intrinsiek tot de opdracht van de mandaathouder:

  • de voortgang van de doelstellingen bewaken
  • relevante gegevens over de geplande doelstellingen verzamelen
  • de nodige corrigerende acties nemen.

Doorheen dit proces kan men functioneringsgesprekken organiseren om het functioneren van de geëvalueerde of de verwezenlijking van de verschillende doelstellingen te bespreken.