Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Evaluatie voor mandaathouders

Evalueren is een continu proces. Het hoort intrinsiek tot de opdracht van de mandaathouder: de voortgang van de doelstellingen bewaken, relevante gegevens over de geplande doelstellingen verzamelen, de nodige corrigerende acties nemen.

Doorheen dit proces kan men functioneringsgesprekken organiseren om het functioneren van de geëvalueerde of de verwezenlijking van de verschillende doelstellingen te bespreken.

Van toepassing voor
Mandaathouders

Inhoudstafel

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 29 oktober 2001

  Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties in de federale overheidsdiensten Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 30 november 2003

  Koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en...
 • Koninklijk besluit van 16 november 2006

  Koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut Gecoördineerde...
 • Koninklijk besluit van 21 december 2021

  Koninklijk besluit van 21 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de...