Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Mandaathouders

Inhoudstafel

Indien meerdere ministers en/of staatssecretarissen bevoegd zijn voor jouw activiteitsgebied, bezorgt de evaluator hen de zelfevaluatie en nodigt hen uit voor advies. Als dit advies niet binnen de 10 werkdagen gegeven wordt, is het niet meer nodig.

Er is geen formele lijst van de elementen die in de zelfevaluatie aan bod moeten komen. De zelfevaluatie brengt de argumenten en feiten aan die nodig zijn voor het evaluatiegesprek:

  • zijn de doelstellingen vastgelegd in de strategische en operationeel plan?
  • op welke wijze werden ze gerealiseerd?
  • wat was je persoonlijke bijdrage?
  • welke inspanningen werden geleverd om de competenties verder te ontwikkelen?