Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Mandaathouders

Inhoudstafel

  • Als je als mandaathouder gedurende meer dan de helft van de evaluatieperiode afwezig bent, krijg je geen evaluatie en wordt je van rechtswege de vermelding 'voldoet aan de verwachtingen' toegekend als je voor de maanden die minstens de helft van de evaluatieperiode bestrijken waarin je afwezig bent, geldelijke anciënniteit blijft verwerven.
  • Als je je op het eind van je mandaat in deze situatie bevindt, is de hernieuwing van je mandaat aan een bijkomende voorwaarde onderworpen. 
  • Als je meer dan de helft van je laatste evaluatiecyclus afwezig bent (eindevaluatie) is het toekennen van een reïntegratiepremie of ontslagvergoeding aan een bijkomende voorwaarde onderworpen.