Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Mandaathouders

Inhoudstafel

De strategische en operationele plannen zijn belangrijke instrumenten bij de evaluatie.

De evaluatie heeft immers betrekking op:

  • de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen in de strategische en operationele plannen waarvan de verantwoordelijkheid voor de realisatie wordt toegewezen aan de mandaathouder
  • de wijze waarop de doelstellingen werden behaald
  • de persoonlijke bijdrage van de mandaathouder bij het behalen van die doelstellingen
  • de inspanningen van de mandaathouder om zijn competenties te ontwikkelen
  • de tijdige realisatie en de van alle evaluaties, doorgevoerd binnen de dienst waarover hij of zij de verantwoordelijkheid heeft.

NB:

  • Zolang er geen strategisch plan en geen operationeel plan zijn opgesteld, blijft de verplichting bestaan om over een operationeel plan te beschikken en blijft dit plan de basis voor de evaluatie.
  • Het strategisch plan en het operationeel plan zijn niet van toepassing voor de ION's en de federale wetenschappelijke instellingen, het FAVV (voor andere directiefuncties dan de gedelegeerd bestuurder en de adjunct-directeur), het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en het Federaal Expertisecentrum voor de Gezondheidszorg. Zij zijn wel verplicht om een managementplan en een operationeel plan op te stellen.