Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Stagiairs
  • Statutairen

Inhoudstafel

Definitie

De beschikbare gegevens in kaart brengen en analyseren en deze omzetten naar een concreet ontwerp, tekst of toepassing teneinde kwalitatieve oplossingen te ontwikkelen op vraag van een klant of opdrachtgever.

Bijlagen