Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Stagiairs
  • Statutairen

Inhoudstafel

Definitie

Instrumenten en methodes ontwikkelen (creatieve en innovatieve ideeën aanbrengen en omzetten in instrumenten en methodes, maar ook het uitwerken en vormgeven van bestaande instrumenten en methodes, zodat ze aangepast zijn aan de praktijk van de organisatie) en aanpassen in een domein en de interne klanten ondersteunen bij de implementatie ervan teneinde de werking van de organisatie te optimaliseren en bij te dragen tot de verwezenlijking van de strategische doelstellingen. 

Bijlagen