Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Stagiairs
  • Statutairen

Inhoudstafel

Definitie

Expertise in een materie (een afgebakend onderwerp dat kan samenvallen met een kennisdomein of bestaan uit een combinatie van elementen uit verschillende kennisdomeinen) ontwikkelen en verstrekken aan de administratieve en politieke instanties teneinde hen te ondersteunen bij de besluitvorming en de uitvoering van het beleid. 

Bijlagen