Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Stagiairs
 • Statutairen

Inhoudstafel

 • 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën - Code : BB

  • Begroting en boekhouding binnen de federale overheid en de controle hiervan
  • Systemen en methodes voor de verificatie en het beheer van financiële jaarrekeningen
  • Uitbetalingen uitgevoerd door de federale overheid, zonder specifieke kennis van de reglementering
  • Beheer van inkomstenstromen, zonder specifieke kennis van de reglementering

  Downloaden uitgebreide definitie (PDF) (PDF, 136.63 KB)

 • 02. Communicatie en Informatie - Code : CO

  Binnen het domein van communicatie:

  • Interne en externe communicatie
  • Talen en vertalen
  • Public Relations
  • Protocol


  Binnen het domein van informatie- en documentatiebeheer:

  • Systemen en methodes om informatie en gegevens te verzamelen, te bewaren, te catalogiseren, te inventariseren en toegankelijk te maken voor interne en externe gebruikers
  • Begeleiding van gebruikers bij hun zoektocht naar informatie of documentatie

  Downloaden uitgebreide definitie (PDF) (PDF, 128.17 KB)

 • 03. Economie - Code : EC

  • Macro - en micro-economie
  • Land- en staatshuishoudkunde
  • Nationale en internationale markten
  • Nationale en internationale handel
  • Bevordering en regulering van ondernemingen
  • Actuariaat

  Downloaden uitgebreide definitie (PDF) (PDF, 134.41 KB)

 • 04. Tewerkstelling - Code : TE

  • Toepassing van en controle op de tewerkstellingsreglementering
  • Arbeidsbetrekkingen
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Welzijn op het werk

  Downloaden uitgebreide definitie (PDF) (PDF, 121.3 KB)

 • 05. Fiscaliteit - Code : FI

  • Fiscaliteit
  • Taxatie inzake directe en indirecte belastingen en gelijkgestelde taksen
  • Inning en invordering, registratie, opvolging en overdracht van de financiële middelen voor rekening van de federale overheid inzake directe en indirecte belastingen en gelijkgestelde taksen
  • Detectie en onderzoek van fraudegevallen en fiscale rechtzettingen inzake directe en indirecte belastingen en gelijkgestelde taksen

  Downloaden uitgebreide definitie (PDF) (PDF, 121.88 KB)

 • 06. Algemeen Beheer - Code : SA

  • Leiding en/of begeleiding van niet-specifieke (vaak multidisciplinaire) diensten
  • Leiding en/of begeleiding van niet-specifieke (vaak multidisciplinaire) projecten of programma’s
  • Algemene ondersteuning aan het management
  • Administratief beheer en administratieve taken
  • Administratieve en/of organisatorische ondersteuning van een dienst of een persoon
  • Onthaal van bezoekers
  • Duurzame ontwikkeling

  Downloaden uitgebreide definitie (PDF) (PDF, 134.71 KB)

 • 07. Logistiek en Economaat - Code : LO

  • Aankoopprocedures en overheidsopdrachten
  • Beheer en onderhoud van gebouwen en infrastructuur
  • Beheer van grote en kleine materialen
  • Patrimoniumbeheer
  • Bereiding van voedingswaren
  • Schoonmaak

  Downloaden uitgebreide definitie (PDF) (PDF, 118.69 KB)

 • 08. Mobiliteit en Vervoer - Code : TM

  • Algemene mobiliteits- en/of vervoersproblematiek
  • Verkeersveiligheid (vervoer te land, maritiem vervoer, luchtvaart)
  • Regulering en/of administratieve controle van de verschillende vormen van transport
  • Internationaal transportbeleid
  • Uitvoering van transporten

  Downloaden uitgebreide definitie (PDF) (PDF, 134.09 KB)

 • 09. Juridische Normen en Geschillen - Code : JU

  • Ontwikkeling van rechtsnormen: opstellen, wijzigen en coördineren van interne (wetgeving) en/of internationale regelgeving (onderhandelingen)
  • Ondersteuning/Advies in juridische dossiers
  • Behandeling van geschillen

  Downloaden uitgebreide definitie (PDF) (PDF, 117.87 KB)

 • 10. Personeel en Organisatie - Code : PO

  • Personeelsbeleid en -beheer
  • Organisatiebeleid en -beheer
  • Personeelsadministratie (administratief en geldelijk statuut)

  Downloaden uitgebreide definitie (PDF) (PDF, 134.54 KB)

 • 11. Bevolking en Veiligheid - Code : BV

  Binnen het domein van bevolking:

  • Registratie en identificatie van personen
  • Migratie van personen
  • Verkiezingen


  Binenn het domein van veiligheid:

  • Interne veiligheid van het land (gevangeniswezen, crisiscentra, brandweer,…)
  • Externe veiligheid van het land (toezicht, politie, rampen, gewapende conflicten en terrorisme,…)
  • Bewaking van gebouwen, patrimonuim, publieke ruimtes,…
  • Bescherming van personen
  • Bewaking van opgesloten personen

  Downloaden uitgebreide definitie (PDF) (PDF, 135.62 KB)

 • 12. Internationale Relaties - Code : IS

  • Internationale relaties en samenwerking
  • Diplomatieke relaties

  Downloaden uitgebreide definitie (PDF) (PDF, 112.54 KB)

 • 13. Menselijke en Dierlijke Gezondheid - Code : MP

  • Medische en paramedische (apotheek, kinesitherapie,…) domeinen gericht op de fysieke gezondheid en het welzijn van mens
  • Sociale en psychologische begeleiding van personen
  • Opvang en begeleiding van kinderen en jongeren
  • Veterinaire domeinen gericht op de gezondheid en het welzijn van dieren

  Downloaden uitgebreide definitie (PDF) (PDF, 134.06 KB)

 • 14. Wetenschappen, Toegepaste wetenschappen, Studie en Onderzoek - Code : WO

  • Exacte wetenschappen en de toepassing ervan
  • Kunst- en cultuurwetenschappen
  • Algemene studiediensten

  Downloaden uitgebreide definitie (PDF) (PDF, 130.27 KB)

 • 15. Sociale Zekerheid en Sociale bescherming - Code : SD

  Binnen het domein van sociale zekerheid:

  • Materies van sociale zekerheid
  • Toepassing van en/of controle op de reglementering


  Binnen het domein van sociale bescherming:

  • Tegemoetkomingen aan personen

  Downloaden uitgebreide definitie (PDF) (PDF, 132.78 KB)

 • 16. Techniek en Infrastructuur - Code : TI

  • Toegepaste en technische wetenschappen die zich situeren binnen de ingenieursmaterie zoals bouwkunde, architectuur, geometrie
  • Technische preventie en veiligheid
  • Technisch onderhoud en herstelling van de infrastructuur en de gebouwen

  Downloaden uitgebreide definitie (PDF) (PDF, 125.36 KB)

 • 17. Informatie- en Communicatietechnologie - Code : IC

  Binnen het domein van informatietechnologie:

  • Beheer van netwerken, gegevensbanken
  • Programmering en analyse
  • Informaticaontwikkeling


  Binnen het domein van communicatietechnologie:

  • Multimediatechnologie
  • Fotografie en gebruik van audiovisuele apparatuur

  Downloaden uitgebreide definitie (PDF) (PDF, 136.4 KB)