Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Federale ambtenaren
 • Hr-diensten

Inhoudstafel

 • Basis voor hr-processen

  Het competentiemanagement laat toe duidelijk te preciseren welke competenties nodig zijn om de verschillende binnen de federale overheid uit te voeren, alsook de manier waarop deze competenties kunnen toegepast en ontwikkeld worden door de medewerkers.

  Competentiemanagement vormt bijgevolg de basis voor de processen zoals rekrutering en selectie, integratie van nieuwe medewerkers, evaluatiecycli, kennismanagement, ... Deze ondersteunen de ontwikkeling van de organisatie en de individuen gedurende heel hun loopbaan.

  competentiemanagment

  Dit competentiemanagement wordt bij de federale overheid ondersteund door het '5+1-model', dat bestaat uit 5 groepen van generieke competenties en 1 groep van technische competenties.

  5+1 model

  Generieke competenties

  De generieke competenties zijn in vijf groepen ingedeeld:

  generieke competenties

  Vijf van die competenties zijn aangeduid als cruciaal en worden dus verwacht van elke medewerker van de federale overheid bij de uitoefening van zijn functie en de verwezenlijking van de missie en strategie van de organisatie: in team werken, servicegericht handelen, betrouwbaarheid tonen, zichzelf ontwikkelen en objectieven behalen. Het gaat om de zogenaamde kerncompetenties.

  Al die competenties zijn terug te vinden in het competentiewoordenboek (PDF, 1.42 MB)van de federale overheid. Dat competentiewoordenboek definieert, op een eenduidige wijze, elk van de generieke competenties en hun dimensies en vermeldt de bijhorende gedragsindicatoren.

  Technische expertise

  De technische competenties vertegenwoordigen alle theoretische en/of praktische kennis die nodig en voldoende zijn om een functie uit te oefenen.

  De technische expertise is gestructureerd in twee grote rubrieken: 'Beroep' en 'Ondersteuning'.

  Binnen de rubriek 'Beroep' zijn de technische competenties gegroepeerd die betrekking hebben op de reglementering, de vaardigheden, de methodologie en de context.

  Binnen de rubriek 'Ondersteuning' zijn de technische competenties gegroepeerd die betrekking hebben op de kantoortoepassingen, software, materiaal, talen en schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken.

  Meerwaarde

  Het competentiemanagement toelaat duidelijk te preciseren welke competenties nodig zijn om de verschillende functies binnen de federale overheid uit te voeren, alsook de manier waarop deze competenties kunnen toegepast en ontwikkeld worden door de medewerkers.

  Het biedt op verschillende vlakken een meerwaarde:

  • Voor de organisatie:
   • Bijdragen tot het bepalen van de ontwikkelingsstrategie binnen de organisatie
   • Assurer un langage commun sur les objectifs, la performance et les résultats
   • De competenties voor de gehele organisatie valoriseren
   • Anticiperen op de evoluties
  • Voor de chef:
   • Duidelijk communiceren wat hij van zijn medewerkers verwacht
   • Bijdragen tot het bepalen van de ontwikkelingsaspecten voor de teams
   • Een globaal beeld hebben van zijn team of dienst
   • Anticiperen op andere processen (rekrutering, opleiding, kennisoverdracht, …)
   • Zorgen voor een goede taakverdeling
   • Anticiperen op de evoluties
   • ...
  • Voor de medewerker:
   • Duidelijk weten wat verwacht wordt en zich situeren ten opzichte van zijn functie
   • Objectiever geëvalueerd worden
   • Een persoonlijk ontwikkelingsplan hebben dat gebaseerd is op de te ontwikkelen prioritaire competenties en dat dus relevanter is
   • Evolueren in zijn loopbaan binnen zijn functie of binnen een andere functie
   • Zich aanpassen aan de evoluties van de dienst en de organisatie
   • Zijn welzijn verbeteren