Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Federale ambtenaren
 • Hr-diensten

Inhoudstafel

 • Twee soorten

  Een competentieprofiel bestaat uit een selectie van generieke en technische competenties die de verwachtingen van de federale organisatie tegenover haar medewerkers op het vlak van competenties beklemtoont.

  Met andere woorden: het competentieprofiel geeft informatie over HOE de inhoud van de functiebeschrijving wordt ingevuld.

  Generiek competentieprofiel

  De generieke competentieprofielen worden opgesteld per functieniveau, per (enkel voor A) en per overheersende rol (ondersteuning/expert – leidinggevende – projectleider).

  Er bestaat een rooster van generieke competentieprofielen dat een volledig beeld geeft van alle mogelijke profielen.

  In het totaal werden 130 standaard competentieprofielen opgemaakt en opgenomen in de definities van de verschillende functiefamilies.

  Technisch competentieprofiel

  De technische competentieprofielen groeperen de kennis en knowhow die nodig zijn om een functie uit te oefenen. Enerzijds bestaan ze uit de technische kennis en expertise, en anderzijds uit de bekwaamheid om kennis en leerprocessen in een gegeven situatie en in een bepaalde context toe te passen.

  Een rooster technische expertise maakt het mogelijk om de profielen gestructureerd en homogeen voor te stellen.

  In tegenstelling tot de generieke competentieprofielen, bestaan er geen vooraf gedefinieerde technische competentieprofielen. Omdat de expertisedomeinen en de beroepen heel talrijk en vaak ook heel specifiek zijn, bestaat er een lijst van technische competenties die regelmatig wordt aangevuld door de federale organisaties en wordt geconsolideerd door de Beleid en Ondersteuning en die doorheen de tijd evolueert. HR-diensten kunnen die lijst raadplegen in de webtoepassing Crescendo.