Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toekomstig Competentiewoordenboek

Het federale competentiewoordenboek beschrijft alle federale competenties in detail. Alle rechten op deze internetpagina's zijn voorbehouden, waaronder het recht van reproductie. Bij gebruik van deze pagina's dient de bron te worden vermeld.

Dit competentiewoordenboek werd ontwikkeld in het kader van het project nieuw competentiemodel. Het is echter nog niet van toepassing. Van zodra dit het geval is, wordt de website aangepast.