Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Federale ambtenaren
  1. Oplossingsgericht zijn

   Problemen positief benaderen en oplossingen voorstellen en uitvoeren.

   • Niveau 1

    Oplossingen vinden en verbeteringen voorstellen

   • Indicatoren
    • Je ziet op tijd wat de problemen zijn wanneer je je taken uitvoert.
    • Je richt je aandacht op het zoeken naar oplossingen.
    • Als je problemen tegenkomt, stel je spontaan oplossingen voor.
    • Je kiest voor de meest geschikte oplossing tussen de standaardoplossingen. 
    • Je stelt concrete verbeteringen voor om een probleem voortaan te voorkomen.
    • Je geeft het probleem door aan de juiste contactpersoon als je de geschikte oplossing zelf niet hebt.
   • Niveau 2

    Oplossingen implementeren in functie van continue verbetering

   • Indicatoren
    • Je onderzoekt de oorzaken van een probleem om oplossingen te vinden.
    • Je zoekt en onderzoekt de alternatieven om de meest geschikte oplossing te kiezen.
    • Je houdt rekening met verschillende invalshoeken als je een probleem oplost.
    • Je implementeert een oplossing en stuurt ze bij als dat nodig is.
    • Je vindt duurzame methodes en oplossingen om terugkerende problemen aan te pakken.
    • Je neemt de geïmplementeerde oplossingen op in een continu verbeteringsproces.
   • Niveau 3

    Oplossingen ontwikkelen voor complexe problemen en nieuwe standaarden implementeren

   • Indicatoren
    • Je ontwikkelt oplossingen voor complexe problemen, met een impact op lange termijn. 
    • Je herleidt complexe problemen tot deelproblemen en vindt zo haalbare oplossingen.
    • Je past relevante oplossingen uit andere domeinen toe in je afdeling of je organisatie.
    • Je evalueert regelmatig de werkwijzen van je dienst of je organisatie om op problemen te anticiperen.
    • Je weegt het langetermijneffect van oplossingen af met de stakeholders.
    • Je standaardiseert nieuwe werkwijzen binnen je afdeling of je organisatie.
   • Terug naar definitie Oplossingsgericht zijn

   • Terug naar de inhoudstafel

  1. Resultaatgericht zijn

   Beslissingen nemen en acties uitvoeren om resultaten te behalen en er de verantwoordelijkheid voor nemen.

   • Niveau 1

    Acties ondernemen en plannen

   • Indicatoren
    • Je plant je werk volgens de prioriteiten en de vastgelegde termijnen.
    • Je onderneemt acties om je doelstellingen te behalen.
    • Je doet er alles aan om je taken uit te voeren binnen de vastgelegde termijnen.
    • Als er moeilijkheden opduiken, probeer je die zelfstandig te overwinnen. 
    • Je neemt de verantwoordelijkheid voor je acties.
    • Je werk voldoet aan de kwaliteitsnormen
   • Niveau 2

    Beslissingen nemen en prioriteiten bepalen

   • Indicatoren
    • Je bepaalt de prioriteiten en past ze aan bij veranderingen of moeilijkheden.
    • Je definieert de beoogde resultaten volgens de kwaliteitsnormen.
    • Je stelt een actieplan op om de beoogde resultaten te behalen.
    • Je durft beslissingen te nemen in een veranderende, onzekere context.
    • Je neemt tijdig en weloverwogen beslissingen.
    • Je licht je beslissingen toe.
   • Niveau 3

    Activiteiten bepalen en coördineren

   • Indicatoren
    • Je bepaalt de termijnen, de verwachte resultaten en de middelen die je daarvoor nodig hebt.
    • Je zorgt ervoor dat de teamdoelstellingen gerealiseerd worden binnen de vastgelegde termijnen.
    • Je schat in welke impact veranderingen hebben op het werk aan de teamdoelstellingen.
    • Je past de planning aan als dat nodig is.
    • Je durft berekende risico’s te nemen om resultaten te behalen.
    • Je neemt de verantwoordelijkheid voor je beslissingen en de teamresultaten.
   • Niveau 4

    Kansen grijpen en activiteiten aansturen

   • Indicatoren
    • Bij het aansturen van de activiteiten van je afdeling of organisatie, houd je rekening met strategische, economische, politieke en sociale richtlijnen.
    • Je beslissingen houden rekening met de gevolgen op lange termijn voor mens en omgeving.
    • Je grijpt strategische kansen om de diensten van je afdeling of je organisatie te ontwikkelen.
    • Je gebruikt de overheidsmiddelen optimaal en efficiënt.
    • Je anticipeert op veranderingen en als het nodig is verander je van koers. 
    • Je verzekert de samenhang van de beslissingen binnen je afdeling of je organisatie en je neemt er de eindverantwoordelijkheid voor op. 
   • Terug naar definitie Resultaatgericht zijn

   • Terug naar de inhoudstafel

  1. Klantgericht zijn

   Vertrekken vanuit het standpunt van de klanten, hun verwachtingen en noden begrijpen en zorgen voor een optimale dienstverlening.

   • Niveau 1

    De klanten verder helpen

   • Indicatoren
    • Je stelt vragen om de vraag van de klanten te begrijpen.
    • Je antwoordt snel en correct op vragen en klachten van klanten. 
    • Je biedt concrete en passende ondersteuning aan klanten.  
    • Je behandelt klanten respectvol en neutraal.
    • Je komt je afspraken na en volgt de aanvragen van klanten op.
    • Je gebruikt de beschikbare instrumenten om de tevredenheid van klanten te meten.
   • Niveau 2

    De klanten begeleiden

   • Indicatoren
    • Je diept de vraag van klanten uit om hun behoefte te doorgronden. 
    • Je gaat samen met de klanten op zoek naar de meest geschikte oplossingen.
    • Je biedt de klanten een objectief en onpartijdig advies.
    • Je behandelt vragen van de klanten binnen de mogelijkheden van je dienst.
    • Je onderhoudt het contact met de klanten.
    • Je kijkt kritisch naar je dienstverlening en houdt rekening met de feedback van klanten.
   • Niveau 3

    Een duurzame relatie met de klanten uitbouwen

   • Indicatoren
    • Je anticipeert op noden en bezorgdheden van klanten. 
    • Je adviseert klanten over delicate en complexe zaken en je houdt je daarbij aan het deontologisch kader.
    • Je werkt inclusief en op maat van elke klant maar je verliest de organisatie niet uit het oog.
    • Door je expertise vergroot je je geloofwaardigheid bij klanten.
    • Je bouwt een duurzame relatie uit met de klanten
    • Je verbetert continu de manier waarop je met klanten omgaat.
   • Niveau 4

    De klanten centraal stellen in je afdeling of organisatie

   • Indicatoren
    • Je bestudeert en begrijpt de uitdagingen van de klanten op lange termijn en je stemt de dienstverlening van je afdeling of je organisatie daarop af.
    • Je doet strategische aanbevelingen aan klanten.
    • Door je ervaring en expertise op nationaal en internationaal niveau bouw je aan de vertrouwensrelatie met klanten.
    • Je stimuleert je teams om in dialoog te gaan met de klanten.
    • Je zorgt voor een inclusieve klantgerichte aanpak zonder belangenconflicten   binnen je afdeling of je organisatie.
    • Je stelt de klant centraal in de processen van je afdeling of je organisatie.
   • Terug naar definitie Klantgericht zijn

   • Terug naar de inhoudstafel