Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Federale ambtenaren
  1. Jezelf kennen

   Begrijpen en in vraag stellen hoe je functioneert, je emoties en hun effect herkennen en zo je eigen mogelijkheden optimaal inzetten.

   • Niveau 1

    Jezelf begrijpen en je emoties herkennen

   • Indicatoren
    • Je herkent je emoties en je weet hoe ze worden uitgelokt.
    • Je kent je waarden, je sterktes en je zwaktes en je weet wat jou motiveert.
    • Je weet je mogelijkheden te benutten en je kent je grenzen.
    • Je denkt na over hoe je functioneert en over hoe het nog beter kan.
    • Je voert je taken uit met zelfvertrouwen en vraagt om hulp wanneer iets niet lukt.
    • In moeilijke situaties blijf je kalm en geduldig.
   • Niveau 2

    Zelfreflectie ontwikkelen en je emoties beheersen

   • Indicatoren
    • Je houdt rekening met de emoties van anderen en je past je gedrag aan.
    • Je stelt regelmatig je functioneren in vraag en je trekt lessen uit je ervaringen.
    • Je praat met anderen om een beter idee te krijgen van hoe ze jou zien.
    • Je weet wat je waard bent en je handelt met zelfvertrouwen in de meeste situaties.
    • Onder druk blijf je gefocust en doelgericht.
    • Je kan je emoties beheersen zodat ze je functioneren niet in de weg zitten.
   • Terug naar definitie Jezelf kennen

   • Terug naar de inhoudstafel

  1. Je ontwikkelen

   Je competenties ontwikkelen in functie van je eigen noden en de noden van je organisatie.

   • Niveau 1

    Je bijscholen en het geleerde in de praktijk toepassen

   • Indicatoren
    • Je schoolt je bij over nieuwe technieken en methodes die verband houden met je werk.
    • Je weet wat je nog moet bijleren en je grijpt elke kans om dat te doen.
    • Je ontwikkelt je digitale competenties.
    • Je wisselt uit met je naaste collega’s om andere praktijken te leren.
    • Je gaat actief aan de slag met de feedback die je krijgt.
    • Wat je geleerd hebt, pas je toe in de praktijk.
   • Niveau 2

    Zich inzetten om zich te ontwikkelen en competenties up to date te houden

   • Indicatoren
    • Je volgt de markt- en technologische ontwikkelingen in je vakgebied en houdt zo je kennis op peil.
    • Je zoekt voortdurend naar leer- en professionele ontwikkelingsmogelijkheden.
    • Je verbetert je digitale competenties om nog efficiënter te werken.
    • Je breidt je kennis uit door uit te wisselen met andere afdelingen en organisaties.
    • Je vraagt om feedback zodat je kan bijleren.
    • Je verbetert je werkmethodes op basis van wat je leerde.
   • Niveau 3

    De eigen ontwikkeling in handen nemen en het expertisegebied uitbreiden

   • Indicatoren
    • Je vervolmaakt je in de nieuwste technieken en ontwikkelingen in je vakgebied.
    • Je breidt je kennis uit in domeinen die verwant zijn met je vakgebied.
    • Je plant je loopbaanpad volgens je ambitie en de noden van de organisatie.
    • Je consulteert referentiepersonen in hun domein om je expertise te vergroten.
    • Je evalueert regelmatig je competenties met het oog op voortdurende ontwikkeling.
    • Je stippelt voor jezelf een doordacht en gevarieerd ontwikkelingstraject uit dat je tot een hoog prestatieniveau brengt.
   • Terug naar definitie Je ontwikkelen

   • Terug naar de inhoudstafel

  1. Wendbaar zijn

   Je open en flexibel opstellen en je aanpassen in een professionele context die snel evolueert.

   • Niveau 1

    Je aanpassen aan verandering

   • Indicatoren
    • Je staat open voor nieuwe ideeën en methodes in je werk.
    • Je gaat akkoord om nieuwe technologieën te gebruiken in je werk.
    • Je blijft optimistisch als er zich moeilijkheden voordoen.
    • Je trekt lessen uit de moeilijkheden die je tegenkomt.
    • Je past je snel aan wanneer de prioriteiten van het team veranderen.
    • Als de omstandigheden dat vragen, voer je ook taken uit die niet  bij jouw functie horen.
   • Niveau 2

    Meewerken aan verandering

   • Indicatoren
    • Je bent alert voor veranderingen in je vakgebied.
    • Je neemt nieuwe technologieën op in je werkmethode.
    • Je zet door als er moeilijkheden zijn.
    • Als er iets mislukt, dan zie je dat als een leerkans.
    • Je past je werkwijze aan wanneer prioriteiten en behoeften veranderen.
    • Je neemt het initiatief om activiteiten te realiseren die niet bij je functie horen.
   • Niveau 3

    Verandering stimuleren en doorvoeren

   • Indicatoren
    • Je ziet de tendenzen en anticipeert op de veranderingen in je vakgebied.
    • Je neemt tendenzen en veranderingen in jouw vakgebied op in de prioriteiten van jouw afdeling of organisatie.
    • Je faciliteert de integratie van nieuwe technologieën in je afdeling of je organisatie.
    • Je moedigt de ontwikkeling en het gebruik van technologie aan, binnen je afdeling of je organisatie.
    • Van moeilijkheden maak jij veranderkansen.
    • Je draagt en communiceert veranderingen in je afdeling of je organisatie.
   • Terug naar definitie Wendbaar zijn

   • Terug naar de inhoudstafel