Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Federale ambtenaren
  1. Kritisch denken

   Informatie aftoetsen en beoordelen op basis van redelijke en logische criteria om weloverwogen beslissingen te nemen.

   • Niveau 1

    Eenvoudige informatie behandelen en samenvatten

   • Indicatoren
    • Je zoekt informatie via beschikbare bronnen, analoog en digitaal.
    • Je analyseert informatie en houdt de essentie over.
    • Je identificeert de ontbrekende informatie en je gaat op zoek naar de aanvullende informatie.
    • Je gaat na of informatie betrouwbaar is.
    • Je legt verbanden tussen informatie.
    • Je vat de informatie samen en formuleert een conclusie.
   • Niveau 2

    Complexe informatie evalueren en tot een conclusie komen

   • Indicatoren
    • Je combineert verschillende zoekstrategieën en bronnen om de meest relevante of ontbrekende informatie te vinden.
    • Je identificeert al de essentiële en de onderliggende elementen van een situatie.
    • Je evalueert de informatie, de oorzaken, de gevolgen en de verbanden voor je besluiten trekt.
    • Je toetst de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid  van onvolledige of tegenstrijdige informatie.
    • Je formuleert relevante aanbevelingen op basis van je conclusies.
    • Je denkt na over de gevolgen van je conclusies en aanbevelingen.
   • Niveau 3

    Informatie in een ruimere context plaatsen en strategische aanbevelingen doen

   • Indicatoren
    • Je ontwikkelt onderzoeks- en analysestrategieën waarmee informatie objectief kan worden beoordeeld.
    • Je legt verbanden van meer globale aard en plaatst complexe informatie in een bredere context.
    • Je identificeert tendenzen en verbanden tussen informatie vanuit langetermijnperspectief.
    • Je denkt in termen van systemen en high level processen zonder je te verliezen in details.
    • In je strategische analyse en je besluiten, houd je rekening met socio-economische en politieke parameters.
    • Je evalueert de impact  van verschillende alternatieven op de strategie om dan passende maatregelen aan te bevelen.
   • Terug naar definitie Kritisch denken

   • Terug naar de inhoudstafel

  1. Creatief denken

   Op zoek gaan naar inspiratie, tot ongebruikelijke ideeën komen en innovatieve oplossingen voorstellen.

   • Niveau 1

    Nieuwsgierigheid tonen en nieuwe praktijken voorstellen

   • Indicatoren
    • Je bent geïnteresseerd in nieuwe ideeën en initiatieven rond je werk.
    • Je werkt mee aan het uitwerken van nieuwe processen of nieuwe technologieën.
    • Je benadert vragen met een nieuwsgierige en open blik.
    • Je bekijkt vragen vanuit andere invalshoeken.
    • Je komt met nieuwe ideeën om je taken aan te pakken.
    • Je stelt je gebruikelijke manier van werken in vraag.
   • Trends volgen en experimenteren met nieuwe werkwijzen

   • Indicatoren
    • Je zoekt inspiratie in nieuwe trends en technologische ontwikkelingen voor je vakgebied.
    • Je moedigt out-of-the-box denken aan bij jezelf en bij anderen.
    • Je omarmt creatieve oplossingen en ongebruikelijke ideeën van anderen.
    • Je legt nieuwe verbanden om een nieuw perspectief te creëren.
    • Je hebt nieuwe ideeën en vindt andere wegen om te beantwoorden aan de noden van klanten of van je organisatie.
    • Je experimenteert met nieuwe manieren van werken binnen de bestaande werkomgeving en procedures.
   • Niveau 3

    Een creatieve organisatiecultuur promoten en strategische vernieuwingen aanmoedigen

   • Indicatoren
    • Je onderzoekt trends,  marktontwikkelingen en technologische evoluties die nuttig zijn voor de missie van je organisatie.
    • Je schept de ruimte om te experimenteren  en moedigt zo creativiteit en innovatie aan.
    • Je gebruikt innovatieve technieken om de producten en diensten van je afdeling of je organisatie te doen evolueren.
    • Je legt het accent op digitalisering bij de vernieuwingen in je afdeling of je organisatie.
    • Je promoot een innovatiestrategie die de organisatie en de overheid vooruit helpt. 
    • Je moedigt het gebruik van instrumenten, technieken of vernieuwende methodes aan die een antwoord bieden op de actuele uitdagingen van de samenleving.
   • Terug naar definitie Creatief denken

   • Terug naar de inhoudstafel

  1. Een visie ontwikkelen

   Je de waarden en de belangen van je organisatie eigen maken en een visie bepalen voor je activiteiten op middellange of lange termijn.

   • Niveau 1

    De visie en de waarden van je organisatie begrijpen en eraan bijdragen

   • Indicatoren
    • Je begrijpt het belang van de waarden van de federale overheid.
    • Je toont interesse in de opdrachten en de waarden van je organisatie.
    • Je ziet hoe je met je werk bijdraagt aan de missie van de organisatie.
    • Je bent je bewust van de grootste uitdagingen van je organisatie.
    • Je begrijpt de impact die je activiteiten kunnen hebben op andere delen van de organisatie. 
    • Je deelt je ideeën over  de visie van je dienst.
   • Niveau 2

    De visie en de waarden van je organisatie ondersteunen en delen

   • Indicatoren
    • Je werkwijze strookt met de waarden van de federale overheid.
    • Je begrijpt goed de structuur en de werking van je organisatie.
    • Je legt de visie en de waarden van je organisatie uit aan je team of je dienst.
    • Je stemt de doelstellingen van je team of dienst goed af op de visie van je organisatie.
    • Je bepaalt de richting voor je team of dienst, en je houdt daarbij rekening met de visie en de uitdagingen van je organisatie.
    • Binnen je organisatie draag je en deel je de visie van de organisatie.
   • Niveau 3

    De visie en de waarden van je organisatie bepalen en uitdragen

   • Indicatoren
    • Je voert de visie en waarden van de federale overheid door in jouw organisatie en daarbuiten.
    • Je laat de waarden van je organisatie zien in je leiderschapsstijl.
    • Je integreert de economische, politieke en sociale context in je reflectie over de langetermijnvisie van je afdeling of je organisatie.
    • Je vertaalt de visie van de organisatie in een strategisch plan.
    • Om een inclusieve strategie te bepalen betrek je verschillende belanghebbenden.
    • Je waakt erover dat de doelen en de projecten coherent zijn met de visie van de organisatie.
   • Terug naar definitie Een visie ontwikkelen

   • Terug naar de inhoudstafel