Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Mandaathouders

Inhoudstafel

De bijzondere kenmerken van de loopbaan

De voornaamste kenmerken van de mandaatfuncties zijn:

 • de managers worden tijdelijk aangeduid voor een duur van 6 jaar met uitzondering van:
  • de functie van voorzitter van het directiecomité van de Kanselarij, waarvan de mandaatduur afhankelijk is van die van de Eerste Minister
  • personeelsleden van Buitenlandse Zaken die deel uitmaken van de externe loopbanen en die voor een managementfunctie worden aangewezen. Zij hebben de keuze tussen een mandaat van vier of zes jaar.
 • de selectie gebeurt op basis van de specifieke competenties
 • de functiehouder moet een bestuursovereenkomst* en bestuursplan opstellen in samenspraak met zijn hiërarchische meerdere. Meer info over het managementplan en de bestuursovereenkomst.

  * De , Wetenschappelijke Instellingen, het FAVV (voor andere managementfuncties dan de administrateur-generaal en adjunct administrateur-generaal), het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg worden niet betrokken bij de bestuursovereenkomsten en bestuursplannen, ze blijven werken met managementplannen en operationele plannen
 • de verloning wordt vastgelegd op basis van de functieweging
 • de evaluatie gebeurt jaarlijks. Er zijn vier vermeldingen mogelijk. Meer info over de evaluatie van de mandaathouders (algemeen stelsel).
 • de hernieuwing van het mandaat is mogelijk maar hangt af van de gekregen eindevaluatie.

De twee laatste punten zijn alleen van toepassing voor de mandaathouders van de FOD’s, ION’s, en ’s, uitgezonderd de federale wetenschappelijke instellingen, het FAVV, het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

Regelgeving

Ministerieel besluit van 21 februari 2023

Ministerieel besluit van 21 februari 2023 tot vaststelling van de samenstelling van het comité voor de weging van de mandaatfuncties Belgisch Staatsblad van 21 maart 2023