Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Mandaathouders
 • De lijst van de leden van het wegingscomité ziet er als volgt uit:

  Leden met minimum één jaar ervaring rond humanresourcesmanagement en aangewezen door de leidende ambtenaren van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten in vergadering in het college op 13 december 2022

  1) Voor de Nederlandse taalrol:

   

  • Christof Van Den Bergh van de FOD Sociale Zekerheid
  • Lars Vandekerckhove van de FOD Mobiliteit en Vervoer
  • Sarah Blancke van de FOD Justitie.

    

  2) Voor de Franse taalrol:

  • Benoit Van Eygen van de FOD Financiën
  • Sophie De Smedt van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Linda Ait Ameur van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

    

  Leden aangewezen door de minister van Ambtenarenzaken op het voorstel van de leidende ambtenaar van de FOD BOSA:

  Personeelsleden van het DG Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning met wegingsexpertise en in begrotingsaangelegenheden:

   

  1) Voor de Nederlandse taalrol:

   

  • Elke Cobbaut

    

  2) Voor de Franse taalrol:

   

  • Marc Evrard

  Personeelsleden van het DG Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning met wegingsexpertise en competentie in humanresourcesmanagement:

   

  1) Voor de Nederlandse taalrol:

   

  • Robby Vanlaer
  • Ann Depoorter

  2) Voor de Franse taalrol:

   

  • Matthieu Mauroit
  • Marie Ferain

  Externe experten van het systeem voor de functieweging gevalideerd door de directeur-generaal van het DG Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD BOSA:

  1) Voor de Franstalige taalrol:

  • Sandrine Evenepoel, firma Hudson
  • Paul-Etienne Siegrist, firma Hudson

  2) Voor de Nederlandstalige taalrol:

  • Katrien Marvoet, firma Hudson
  • Andreas Petrou, firma Hudson.

Regelgeving

 • Ministerieel besluit van 21 februari 2023

  Ministerieel besluit van 21 februari 2023 tot vaststelling van de samenstelling van het comité voor de weging van de mandaatfuncties Belgisch Staatsblad van 21 maart 2023
 • Koninklijk besluit van 11 juli 2001

  Koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde Gecoördineerde...