Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Diensten

  • Je organisatiecartografie opbouwen

    Het team cartografie begeleidt de organisaties bij de opbouw van hun organisatiecartografie in het kader van de transitie naar een vereenvoudigde cartografie.

Regelgeving

  • Koninklijk besluit van 25 oktober 2013

    Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie