Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Statutairen

Inhoudstafel

Voor de statutairen van de geldelijke loopbaan met nieuwe weddeschalen

Voor de statutairen die vanaf 1 januari 2014 in dienst zijn, in geval van bevordering naar het A:

  • je wordt bevorderd in de eerste weddeschaal van je nieuwe ,

    behalve als je weddeschaal vermeld staat in de eerste kolom van de tabel hieronder. (Art. 24 – KB 25 oktober 2013) Je gaat in dat geval over naar de weddeschaal in de tweede kolom.
Weddeschaal Bevordering
B3/BS3 NA12
B4/BS4 NA12
B5/BS5 NA13/NA22
NBF6 NA14/NA23
NBI3 NA12
NBI4 NA13/NA22
NBI5 NA14/NA23
  • Je geldelijke anciënniteit wordt met een derde verminderd. Deze vermindering wordt echter beperkt tot 2 jaar voor de diensten die je hebt verricht in het niveau B. (Art. 13, §4, tweede lid – KB 25 oktober 2013)

    De vermindering van je geldelijke anciënniteit in het niveau A wordt bovendien beperkt, zodat de bevordering je een jaarlijkse weddeverhoging van ten minste 1.094 € waarborgt. (Art.13, §4, laatste lid – KB 25 oktober 2013)

 

Voor de personeelsleden van de geldelijke loopbaan via bonificaties

Als je op 31 december 2013 in dienst was als statutair, houdt een bevordering naar het niveau A in dat je terechtkomt in de loopbaan met de nieuwe weddeschalen. Je bekomt de eerste weddeschaal, die je in de trap die overeenstemt met de geldelijke anciënniteit die je op het niveau A* geniet, een weddeverhoging van minstens 1.500 € verzekert. Als geen van de weddeschalen je een dergelijke verhoging waarborgt, krijg je de laatste weddeschaal van de klasse waarin je bevorderd wordt. (Art. 57 – KB 25 oktober 2013)

* Je geldelijke anciënniteit wordt met een derde verminderd wanneer je bevorderd wordt naar het niveau A. Deze vermindering wordt echter beperkt tot 2 jaar voor de diensten die je verricht hebt in het niveau B.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie