Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Statutairen

Inhoudstafel

Geldelijke impact voor de personeelsleden van de geldelijke loopbaan in de nieuwe weddeschalen

Bij een verandering van graad, krijg je de eerste, tweede, derde, vierde of vijfde weddeschaal al naargelang je de eerste, tweede, derde, vierde of vijfde weddeschaal had in je oude graad. Er zijn echter uitzonderingen voorzien. (Art. 26 – KB 25 oktober 2013)

Je neemt je weddeschaalanciënniteit en de vermeldingen mee die je reeds had in je oude weddeschaal.

 

Geldelijke impact voor de personeelsleden van de geldelijke loopbaan via bonificaties

Als je op 31 december 2013 statutair was, houdt een verandering van graad naar een andere graad van B in dat je terechtkomt in de loopbaan met nieuwe weddeschalen. Je krijgt de eerste weddeschaal in je nieuwe graad, met een jaarwedde die minstens gelijk is aan de jaarwedde waarin je betaald wordt op het tijdstip van de verandering van graad.

Als geen van de weddeschalen je een dergelijke verhoging waarborgt, krijg je de laatste weddeschaal van de graad. (Art. 59 – KB 25 oktober 2013)

Tijdelijke verandering van graad

Als statutair personeelslid kan je voor een periode van maximaal twaalf maanden een tijdelijke verandering van graad aanvragen, als je gezondheidsproblemen of ernstige familiale of sociale problemen hebt. Deze tijdelijke verandering van graad kan met maximaal 12 maanden worden verlengd als daar ernstige redenen voor zijn.

Je kan de overeenkomst vóór het einde van de periode beëindigen met een opzeggingstermijn van 30 dagen. In overleg kan een kortere opzegtermijn worden overeengekomen.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie