Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Statutairen

Inhoudstafel

Deelnemingsvoorwaarden

Om deel te nemen aan de bevorderingsproeven naar  A moet je:

 • statutair zijn
 • tot niveau B (of C) behoren
 • je in een administratieve stand bevinden waarin je je aanspraken op bevordering kan doen gelden
 • EN de vermelding 'uitzonderlijk' of 'voldoet aan de verwachtingen' gekregen hebben op je laatste evaluatie.

In principe brengen de stafdiensten P&O de personeelsleden ervan op de hoogte dat er proeven georganiseerd worden. De modaliteiten voor de interne communicatie over deze procedure kan je opvragen bij je stafdienst P&O.

 

Verloop

De bevorderingsselecties naar niveau A (klassen A1 of A2) bestaan uit 3 reeksen proeven:

 • In de eerste reeks, die door Werkenvoor.be wordt georganiseerd, wordt het vermogen van een personeelslid om in niveau A te functioneren geëvalueerd. De reeks wordt afgesloten met een attest van slagen (geldig zonder tijdslimiet) of met een verslag van niet-slagen (uitsluiting gedurende 6 maanden). Lees hoe je je moet inschrijven de eerste reeks op de site van Werkenvoor.be.
 • De tweede reeks omvat 4 proeven, waarin de kennisverwerving geëvalueerd wordt. Je moet slagen voor 4 cursussen uit het masterprogramma van een universiteit of een hogeschool (cursus die voor minstens 4 ECTS-punten meetelt). Eén cursus moet over recht, economie of overheidsfinanciën gaan, 3 cursussen kies je zelf in overleg met je P&O-directeur. Je kan je gewoon inschrijven bij de universiteit of hogeschool naar je keuze. Voor meer informatie kan je contact opnemen met je opleidingsverantwoordelijke. Lees ook de informatie over het opleidingsverlof waar je recht op hebt.
 • De derde reeks testen bestaat uit een vergelijkende selectie van de overgebleven kandidaten en sluit aan bij de functiespecifieke screening. Werkenvoor.be en de organiserende overheidsdienst bepalen samen welke testen precies worden afgenomen:
  • De algemene regel is dat de derde reeks per administratie georganiseerd wordt. Alleen de geslaagden van proef 1 en 2 van dat departement kunnen deelnemen en daar in dienst treden.   Er zijn echter twee bijkomende opties:
   • meerdere departementen organiseren samen de derde reeks en maken voor elk departement hun eigen klassement op
   • een departement kan ook beslissen om toegang te geven tot een vacante betrekking niveau A aan de geslaagden van de derde proef van een ander departement, via een bijkomende proef.

Meer info over de 3 reeksen proeven vind je op www.werkenvoor.be.

 

Vrijstellingen

 • Je krijgt vrijstelling voor de proeven van de 1ste reeks als je houder bent van het brevet van algemene vorming, uitgereikt op basis van de vroegere reglementering.
 • Als je houder bent van een masterdiploma of een ander diploma uitgereikt door een universiteit of een hogeschool van de Europese Economische Ruimte dat toegang geeft tot het niveau A, word je vrijgesteld van de tweede reeks proeven (maar niet van de eerste reeks).
 • Als je houder bent van een brevet dat betrekking heeft op een bepaalde materie, dat verworven is op basis van de vroegere reglementering, kan je (op advies van je administratie) vrijgesteld worden van een proef of van de proeven van de tweede reeks.

 

Geslaagden

De geslaagden worden, op voorwaarde dat ze de vermelding 'uitstekend' of 'voldoet aan de verwachtingen' behouden hebben, in de openstaande betrekkingen van hun organisatie in dienst geroepen volgens de volgorde van hun rangschikking. Ze kunnen ook ingaan op een aanbod van een andere federale organisatie.

Regelgeving