Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Statutairen

Inhoudstafel

Voor de statutairen van de geldelijke loopbaan in de nieuwe weddeschalen

Voor de statutairen van het C die vanaf 1 januari 2014 in dienst zijn, in geval van bevordering naar het niveau B:

  • je behoudt je geldelijke anciënniteit in je nieuwe graad
  • je wordt bevorderd in de eerste weddeschaal van je nieuwe graad,

    behalve als je weddeschaal vermeld staat in de eerste kolom van de tabel hieronder. (Art. 24 – KB 25 oktober 2013) Je gaat in dat geval over naar de weddeschaal in de tweede kolom.
Weddeschaal Bevordering
C3/CS3/NCF3 B2/NBI2/BS2
C4/CS4/NCF4 B2/NBI2/BS2
C5/CS5/NCF5 B3/NBI3/BS3

Voor de statutairen van het niveau C die in dienst zijn vanaf 1 januari 2014, in geval van bevordering naar het niveau A:

  • Je wordt bevorderd in de eerste weddeschaal van je nieuwe .
  • Je geldelijke anciënniteit wordt met een derde verminderd. Deze vermindering wordt echter beperkt tot 5 jaar voor de diensten die je hebt verricht in het niveau C. In totaal mag deze vermindering niet meer dan 5 jaar bedragen. (Art. 13, §4, tweede lid – KB 25 oktober 2013)
  • De vermindering van je geldelijke anciënniteit in het niveau A wordt bovendien beperkt, zodat de bevordering je een jaarlijkse weddeverhoging van ten minste 1.094 € waarborgt. (Art.13, §4, laatste lid – KB 25 oktober 2013)

 

Voor de personeelsleden van de geldelijke loopbaan via bonificaties

Als je op 31 december 2013 in dienst was als statutair houdt een bevordering naar het niveau B in dat je terechtkomt in de loopbaan met n/node/5553ieuwe weddeschalen. Je behoudt je geldelijke anciënniteit wanneer je overgaat naar je nieuwe graad waarin je de eerste weddeschaal bekomt, die je een weddeverhoging van minstens 750 € verzekert. Als geen van de weddeschalen je een dergelijke verhoging waarborgt, krijg je de laatste weddeschaal van de graad waarin je bevorderd wordt. (Art. 56 – KB 25 oktober 2013)

Als je op 31 december 2013 in dienst was als statutair houdt een bevordering naar het niveau A in dat je terechtkomt in de loopbaan met nieuwe weddeschalen. Je bekomt de eerste weddeschaal, die je in de trap die overeenstemt met de geldelijke anciënniteit die je op het niveau A* geniet, een weddeverhoging van minstens 1.500 € verzekert. Als geen van de weddeschalen je een dergelijke verhoging waarborgt, krijg je de laatste weddeschaal van de klasse waarin je bevorderd wordt. (Art. 57 – KB 25 oktober 2013)

* Je geldelijke anciënniteit wordt met een derde verminderd wanneer je bevorderd wordt naar het niveau A. Deze vermindering wordt echter beperkt tot 5 jaar voor de diensten die je verricht hebt in het niveau C.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie