Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Statutairen

Inhoudstafel

Voor de statutairen van de geldelijke loopbaan in de nieuwe weddeschalen

Voor de statutairen van het C die vanaf 1 januari 2014 in dienst zijn, in geval van bevordering naar het niveau B:

  • je behoudt je geldelijke anciënniteit in je nieuwe graad
  • je wordt bevorderd in de eerste weddeschaal van je nieuwe graad,

    behalve als je weddeschaal vermeld staat in de eerste kolom van de tabel hieronder. (Art. 24 – KB 25 oktober 2013) Je gaat in dat geval over naar de weddeschaal in de tweede kolom.
Weddeschaal Bevordering
C3/CS3/NCF3 B2/NBI2/BS2
C4/CS4/NCF4 B2/NBI2/BS2
C5/CS5/NCF5 B3/NBI3/BS3

Voor de statutairen van het niveau C die in dienst zijn vanaf 1 januari 2014, in geval van bevordering naar het niveau A:

  • Je wordt bevorderd in de eerste weddeschaal van je nieuwe .
  • Je geldelijke anciënniteit wordt met een derde verminderd. Deze vermindering wordt echter beperkt tot 5 jaar voor de diensten die je hebt verricht in het niveau C. In totaal mag deze vermindering niet meer dan 5 jaar bedragen. (Art. 13, §4, tweede lid – KB 25 oktober 2013)
  • De vermindering van je geldelijke anciënniteit in het niveau A wordt bovendien beperkt, zodat de bevordering je een jaarlijkse weddeverhoging van ten minste 1.094 € waarborgt. (Art.13, §4, laatste lid – KB 25 oktober 2013)

 

Voor de personeelsleden van de geldelijke loopbaan via bonificaties

Als je op 31 december 2013 in dienst was als statutair houdt een bevordering naar het niveau B in dat je terechtkomt in de loopbaan met n/node/5553ieuwe weddeschalen. Je behoudt je geldelijke anciënniteit wanneer je overgaat naar je nieuwe graad waarin je de eerste weddeschaal bekomt, die je een weddeverhoging van minstens 750 € verzekert. Als geen van de weddeschalen je een dergelijke verhoging waarborgt, krijg je de laatste weddeschaal van de graad waarin je bevorderd wordt. (Art. 56 – KB 25 oktober 2013)

Als je op 31 december 2013 in dienst was als statutair houdt een bevordering naar het niveau A in dat je terechtkomt in de loopbaan met nieuwe weddeschalen. Je bekomt de eerste weddeschaal, die je in de trap die overeenstemt met de geldelijke anciënniteit die je op het niveau A* geniet, een weddeverhoging van minstens 1.500 € verzekert. Als geen van de weddeschalen je een dergelijke verhoging waarborgt, krijg je de laatste weddeschaal van de klasse waarin je bevorderd wordt. (Art. 57 – KB 25 oktober 2013)

* Je geldelijke anciënniteit wordt met een derde verminderd wanneer je bevorderd wordt naar het niveau A. Deze vermindering wordt echter beperkt tot 5 jaar voor de diensten die je verricht hebt in het niveau C.

Regelgeving