Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Statutairen

Inhoudstafel

Deelnemingsvoorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op een promotie moet je:

 • statutair zijn
 • niet de vermelding 'onvoldoende' of 'te verbeteren' gekregen hebben op je laatste evaluatie
 • je in een administratieve stand bevinden waarin je je aanspraken op bevordering kunt doen gelden
 • een minimale klasseanciënniteit hebben van:
  • 2 jaar in A1 om over te gaan naar de klasse A2
  • 6 jaar in totaal in A1, of 6 jaar in totaal in A1 en A2 of 4 jaar enkel in A2 om over te gaan naar de klasse A3
  • 2 jaar in A4 om over te gaan naar de klasse A5
  • geen anciënniteit voor de promotie naar de klasse A4 als je tot de klasse A3 behoort.

De klasseanciënniteit wordt berekend op basis van je benoeming in een klasse, met inbegrip van de stageperiode. Ook de anciënniteit die je eventueel als contractueel verworven hebt in dezelfde klasse wordt in aanmerking genomen.

 

Procedure

De voorzitter van het directiecomité of de minister moeten besloten hebben een betrekking open te stellen via promotie:

 • ofwel via interne promotie
 • ofwel via interne promotie en promotie via mobiliteit
 • ofwel via interne promotie, promotie via mobiliteit en via externe aanwerving.

Voor een functie in de klasse A2 kan men ervoor kiezen enkel een beroep te doen op externe aanwerving.

Voor een functie in de klasse A5 mag de betrekking nooit worden opengesteld voor aanwerving.

Voor aanwervingen in de klassen A3 en A4 moeten de kandidaten respectievelijk over 6 en 9 jaar ervaring beschikken.

Wanneer de betrekking via interne promotie vacant wordt verklaard, verloopt de procedure in verschillende fasen.

 • De personeelsleden die in aanmerking komen voor promotie, krijgen een bericht van vacante betrekking.
 • Het directiecomité bepaalt de procedure om de beste kandidaat te selecteren. Het kan bijvoorbeeld beslissen om met Werkenvoor.be samen te werken voor de evaluatie van de competenties.
 • De beste kandidaten (maximaal 5) worden vervolgens gerangschikt en voorgesteld voor de promotie.
 • De kandidaat die eenstemmig door het directiecomité of de directieraad als beste voorgesteld wordt, krijgt voorrang. Het uiteindelijke voorstel van rangschikking wordt gemotiveerd en schriftelijk bekendgemaakt aan alle kandidaten die hun kandidatuur geldig hebben ingediend. Als je niet akkoord gaat met het voorstel, kan je een klacht indienen en vragen om opnieuw gehoord te worden door het comité.

Als de promotie ook toegankelijk is via mobiliteit en dus opengesteld is voor statutairen buiten de eigen organisatie, organiseert Werkenvoor.be een vergelijkende selectie. Dat is ook het geval bij een externe aanwerving. Dan ziet de procedure er zo uit:

 • De voorzitter van het directiecomité bezorgt Werkenvoor.be de functiebeschrijving, het competentieprofiel en het maximum aantal geslaagden.
 • Werkenvoor.be doet een oproep tot de kandidaten en organiseert de vergelijkende selectie. Na afloop van deze selectie worden de kandidaten opgedeeld in 2 groepen: de kandidaten die het best aan de functiebeschrijving en het competentieprofiel voldoen en de andere kandidaten.
 • Het directiecomité ontvangt de lijst van geslaagden met de gemotiveerde adviezen van Werkenvoor.be en maakt een rangschikking op. Er is geen interne klachtenprocedure.