Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Deontologisch kader

De federale personeelsleden en in het bijzonder de hiërarchische meerderen hebben een voorbeeldrol op het vlak van deontologie. Ze moeten dus in alle omstandigheden het algemeen belang dienen en niet hun eigen belangen, door de waarden en de normen van het openbaar ambt na te leven.

Het deontologisch kader bundelt en illustreert deze waarden en gedragsregels. Het vormt een gemeenschappelijk deontologisch platform voor alle ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt.

Meer info over het deontologisch kader.