Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

Elk verzuim aan de beroepsplichten of elke handeling die de waardigheid van de functie in het gedrang brengt, wordt beschouwd als een inbreuk.

Enkele voorbeelden van inbreuken:

 • niet-naleving van de richtlijnen die gegeven worden in het kader van de wetten en reglementen
 • een ongerechtvaardigde afwezigheid
 • een cumulatie zonder toestemming
 • gebrek aan integriteit en neutraliteit tijdens de uitoefening van de functie
 • bewust onjuiste verslagen opstellen
 • gebrek aan beroepsernst
 • gebrek aan respect voor collega's
 • voordelen of giften ontvangen
 • je in een situatie met een belangenconflict plaatsen
 • feiten bekendmaken die betrekking hebben op de nationale veiligheid en de bescherming van de openbare orde