Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

Indienen van een beroep

Het beroep moet worden ingediend bij de griffie van de bevoegde raad van beroep.

Welke raad van beroep bevoegd is, hangt af van het feit of de ambtenaar, ongeacht zijn , behoort tot:

 • een federale overheidsdienst / een programmatorische federale overheidsdienst ( / )
 • een openbare instelling van sociale zekerheid ( )
 • een instelling van openbaar nut ( ).

Bovendien bestaat elke raad van beroep uit een Franstalige en een Nederlandstalige afdeling en bepaalt de taalrol van de ambtenaar voor welke afdeling hij moet verschijnen.

 

Hoe beroep indienen?

Voor de ambtenaren van FOD’s en POD’s:

 • bij voorkeur per e-mail: tucht.beroep@bosa.fgov.be(link stuurt een e-mail) met de vermelding 'ambtenaar van een FOD/POD'
 • via aangetekend schrijven: FOD Beleid en Ondersteuning - DG Rekrutering en Ontwikkeling – Raad van Beroep tuchtzaken voor ambtenaren - Simon Bolivarlaan 30, bus 1 WTC III - 1000 Brussel

Voor de ambtenaren van OISZ’s:

 • bij voorkeur per e-mail: tucht.beroep@rvaonem.fgov.be(link stuurt een e-mail)
 • via aangetekend schrijven: RVA - Raad van Beroep tuchtzaken – Keizerslaan, 7 - 1000 Brussel.

Voor de ambtenaren van ION’s:

 • bij voorkeur per e-mail: tucht.beroep@bosa.fgov.be(link stuurt een e-mail) met de vermelding 'ambtenaar van een ION'
 • via aangetekend schrijven: FOD Beleid en Ondersteuning - DG Rekrutering en Ontwikkeling – Raad van Beroep tuchtzaken voor het geheel van de instellingen van openbaar nut - Simon Bolivarlaan 30, bus 1 WTC III - 1000 Brussel.

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 9 februari 2017

  Koninklijk besluit van 9 februari 2017 houdende benoeming van magistraten van de rechterlijke orde tot voorzitter van de raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren...
 • Ministerieel besluit van 7 januari 2020

  Ministerieel besluit van 7 januari 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken...
 • Koninklijk besluit van 17 september 2010

  Koninklijk besluit van 17 september 2010 tot benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter bij de raad van beroep voor het geheel...
 • Ministerieel besluit van 17 juli 2020

  Ministerieel besluit van 17 juli 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van...
 • Ministerieel besluit van 14 oktober 2011

  Ministerieel besluit van 14 oktober 2011 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor het geheel van de openbare instellingen van sociale...
 • Koninklijk besluit van 13 oktober 2010

  Koninklijk besluit van 13 oktober tot benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter bij de raad van beroep voor het geheel van de...
 • Ministerieel besluit van 5 februari 2020

  Ministerieel besluit van 5 februari 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en...