Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mijn personeelsdossier

Voor de federale overheidsorganisaties waarvoor de personeels- en loonadministratie al volledig door de FOD BOSA, DG PersoPoint, wordt beheerd, wordt eveneens het personeelsdossier digitaal bijgehouden.