Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Hoe wordt mijn personeelsdossier beheerd?

Je personeelsdossier wordt beheerd door de dossierbeheerders van de FOD BOSA, meer bepaald door het DG PersoPoint. De digitale versie ervan vind je in de applicatie PersoSelfService - SCOPE.