Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Sinds 1 januari 2022 werd een nieuwe aanpak voor de evaluatie geïmplementeerd. Hierdoor zullen twee systemen ten minste gedurende het jaar 2022 actief zijn. De regelgeving verschilt daarom ook voor cycli die opgestart werden vóór 1 januari 2022 en cycli die vanaf 1 januari 2022 opgestart werden. 

  Als managementtool streeft de evaluatie meerdere doelen na, zowel op het van de organisatie, van het team als van het individu: 

  • de verbetering van de werking en dienstverlening van de organisatie in het geheel en de verwezenlijking van de doelstellingen op niveau van ontwikkeling van competenties van teams en personeelsleden (leidinggevenden en personeelsleden); 
  • de rol van elk personeelslid duidelijk maken en het verhogen van hun motivatie via een grotere betrokkenheid voor hun doelstellingen en eigen ontwikkeling; 
  • het introduceren van een optimale communicatie tussen de leidiggevende en de medewerker. 

  Deze nieuwe aanpak maakt dus deel uit van een voortdurend ontwikkelingsproces, gebaseerd op het zo veel mogelijk stimuleren van informele communicatie tussen leidinggevende en medewerker en vastgelegde formele overlegmomenten. Daarbij is zowel de medewerker als zijn leidinggevende verantwoordelijk voor het bereiken van de doelstellingen, groei en resultaten. 

  Je evaluaties zijn beschikbaar in Crescendo. Met deze applicatie, kan je de evaluatieverslagen (via invulvelden) online invullen en beheren en er eventueel notities in opnemen. 

  Voor de mandaathouders en het wetenschappelijk personeel bestaan er andere evaluatiesystemen. 

  Meer info

  Ontdek meer informatie over de evaluatie in de rubriek 'Evaluatie in loopbaan en statuut'.

Regelgeving