Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders
 • Als je organisatie al is aangesloten bij de BOSA, DG PersoPoint, voor de personeelsadministratie, dan kun je via PersoSelfService - SCOPE een aanvraag indienen voor verlof en bepaalde andere afwezigheden.

  • Vakantie en recup
  • Dienstvrijstelling
  • Omstandigheidsverlof
  • Uitzonderlijk verlof
  • Verlof om dwingende redenen
  • Moederschap en ouderschap
  • Politiek en divers verlof
  • Syndicaal verlof
  • Staking
  • Specifiek verlof
  • Telewerk

  Ook een ziekteafwezigheid kun je rechtstreeks aangeven in PersoSelfService - SCOPE ofwel telefonisch registreren via het nummer 02 746 77 77.

  Bepaalde andere verloven of afwezigheden vereisen een tussenkomst van een HR officer van PersoPoint (BOSA). Deze kun je niet via PersoPoint Self Service gebruiken. Deze aanvragen moeten gebeuren bij de HR officer via PersoContact - SAGO.

 • In welke applicatie moet je je afwezigheden en verloven invoeren?

  icoon 'bureaulamp'

  Sommige vragen moeten in PersoSelfService - SCOPE worden ingegeven en andere, waar bijvoorbeeld een attest of de tussenkomst van een HR officer voor nodig is, moeten in PersoContact - SAGO worden ingegeven.

   

  Wanneer PersoSelfService - SCOPE of PersoContact - SAGO gebruiken? 

  tabel voor een overzicht van afwezigheden

   

  Voor de volledige lijst van aanvragen, zie het in de intranet van je organisatie.

  Soorten aanvragen

  In

  Soorten attesten

  Jaarlijks vakantieverlof 

  PersoSelfService - SCOPE 

  Geen attest

  Recuperatieverlof

  PersoSelfService - SCOPE 

  Geen attest

  Ziekteverlof

  PersoSelfService - SCOPE of via het nummer 02 746 77 77

  Medisch attest Medex cf. arbeidsreglement

  Arbeidsongeval

  HR local

  Formulieren A en B

  Vertrek bij ziekte in de loop van de dag 

  PersoSelfService - SCOPE 

  Geen attest

  Opleidingen

  PersoSelfService - SCOPE 

  Attest van de inschrijving

  Examen of selectie 

  PersoSelfService - SCOPE 

  Uitnodiging voor een examen/selectie 

  Dienstvrijstelling

  PersoSelfService - SCOPE 

  Attest afhankelijk van de dienstvrijstelling 

  Staking

  PersoSelfService - SCOPE 

  Geen attest

  Aanvraag contract telewerk 

  PersoContact - SAGO

  Akkoord van de hiërarchische of functionele chef 

  Aanvraag dag telewerk 

  PersoSelfService - SCOPE 

  Geen attest

  Uitzonderlijk verlof (Overmacht ziekte/ongeval gezin)

  PersoSelfService - SCOPE 

  Medisch attest van je kind/

  Geven van bloed, plaatjes of plasma 

  PersoSelfService - SCOPE 

  Attest van het centrum/ziekenhuis

  Omstandigheidsverlof

  PersoSelfService - SCOPE 

  Verschillende soorten attesten 

  Dwingende redenen van familiaal belang 

  PersoSelfService - SCOPE 

  Geen attest

  Verlof voor stage 

  PersoContact - SAGO

  Bevestiging stage 

  Moederschapsverlof 

  PersoContact - SAGO

  Doktersattest met de verwachte bevallingsdatum en daarna de geboorteakte 

  Ouderschapsverlof (geen loopbaanonderbreking) 

  PersoContact - SAGO

  Geboorteakte

  Vermind. prest. wegens medische redenen 

  PersoContact - SAGO

  Briefwisseling Medex 

  Vermind. prest. wegens persoonlijke aangelegenheid 

  PersoContact - SAGO

  Geen attest

  Afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden 

  PersoContact - SAGO

  Geen attest

  Loopbaanonderbreking (voltijds, deeltijds, medische bijstand, ouderschapsverlof, palliatieve zorgen) 

  PersoContact - SAGO

  Standaardformulier 

  Vierdagenweek

  PersoContact - SAGO

  Standaardformulier 

  Deeltijds werken vanaf 55 jaar of 50 jaar 

  PersoContact - SAGO

  Standaardformulier 

 • icoon 'folder'

  Hulp nodig? 

  Vind alle handleidingen en video's voor eindgebruikers, leidinggevenden en lokale HR-diensten van federale organisaties die reeds zijn aalgesloten bij de  BOSA, DG PersoPoint, voor de personeels- en loonadministratie