Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders
 • Als je organisatie al is aangesloten bij de BOSA, DG PersoPoint, voor de personeelsadministratie, dan kun je via SCOPE (PersoSelfService) een aanvraag indienen voor verlof en bepaalde andere afwezigheden.

  • Vakantie en recup
  • Dienstvrijstelling
  • Omstandigheidsverlof
  • Uitzonderlijk verlof
  • Verlof om dwingende redenen
  • Moederschap en ouderschap
  • Politiek en divers verlof
  • Syndicaal verlof
  • Staking
  • Specifiek verlof
  • Telewerk

  Ook een ziekteafwezigheid kun je rechtstreeks aangeven in SCOPE (PersoSelfService) (naast de mogelijkheid om dit telefonisch te doen via Medex).

  Bepaalde andere verloven of afwezigheden vereisen een tussenkomst van een HR officer van PersoPoint (BOSA). Deze kun je niet via PersoPoint Self Service gebruiken. Deze aanvragen moeten gebeuren bij de HR officer via SAGO (PersoContact).

 • In welke applicatie moet je je afwezigheden en verloven invoeren?

  icoon 'bureaulamp'

  Sommige vragen moeten in SCOPE (PersoSelfService) worden ingegeven en andere, waar bijvoorbeeld een attest of de tussenkomst van een HR officer voor nodig is, moeten in SAGO (PersoContact) worden ingegeven.

   

  Wanneer SCOPE (PersoSelfService) of SAGO (PersoContact) gebruiken? 

  tabel voor een overzicht van afwezigheden

   * Medex is bereikbaar op +32 2 524 97 97

   

  Voor de volledige lijst van aanvragen, zie het in de intranet van je organisatie.

  Types de demande

  Dans

  Types d’attestation

  Jaarlijks vakantieverlof 

  SCOPE (PersoSelfService)

  Geen attest

  Recuperatieverlof

  SCOPE (PersoSelfService)

  Geen attest

  Ziekteverlof

  Medex* / SCOPE (PersoSelfService)

  Medisch attest Medex cf. arbeidsreglement

  Arbeidsongeval

  HR local

  Formulieren A en B

  Vertrek bij ziekte in de loop van de dag 

  SCOPE (PersoSelfService)

  Geen attest

  Opleidingen

  SCOPE (PersoSelfService)

  Attest van de inschrijving

  Examen of selectie 

  SCOPE (PersoSelfService)

  Uitnodiging voor een examen/selectie 

  Dienstvrijstelling

  SCOPE (PersoSelfService)

  Attest afhankelijk van de dienstvrijstelling 

  Staking

  SCOPE (PersoSelfService)

  Geen attest

  Aanvraag contract telewerk 

  SAGO (PersoContact)

  Akkoord van de hiërarchische of functionele chef 

  Aanvraag dag telewerk 

  SCOPE (PersoSelfService)

  Geen attest

  Uitzonderlijk verlof (Overmacht ziekte/ongeval gezin)

  SCOPE (PersoSelfService)

  Medisch attest van je kind/

  Geven van bloed, plaatjes of plasma 

  SCOPE (PersoSelfService)

  Attest van het centrum/ziekenhuis

  Omstandigheidsverlof

  SCOPE (PersoSelfService)

  Verschillende soorten attesten 

  Dwingende redenen van familiaal belang 

  SCOPE (PersoSelfService)

  Geen attest

  Verlof voor stage 

  SAGO (PersoContact)

  Bevestiging stage 

  Moederschapsverlof 

  SAGO (PersoContact)

  Doktersattest met de verwachte bevallingsdatum en daarna de geboorteakte 

  Ouderschapsverlof (geen loopbaanonderbreking) 

  SAGO (PersoContact)

  Geboorteakte

  Vermind. prest. wegens medische redenen 

  SAGO (PersoContact)

  Briefwisseling Medex 

  Vermind. prest. wegens persoonlijke aangelegenheid 

  SAGO (PersoContact)

  Geen attest

  Afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden 

  SAGO (PersoContact)

  Geen attest

  Loopbaanonderbreking (voltijds, deeltijds, medische bijstand, ouderschapsverlof, palliatieve zorgen) 

  SAGO (PersoContact)

  Standaardformulier 

  Vierdagenweek

  SAGO (PersoContact)

  Standaardformulier 

  Deeltijds werken vanaf 55 jaar of 50 jaar 

  SAGO (PersoContact)

  Standaardformulier 

 • icoon 'folder'

  Hulp nodig? 

  Vind alle handleidingen en video's voor eindgebruikers, leidinggevenden en lokale HR-diensten van federale organisaties die reeds zijn aalgesloten bij de  BOSA, DG PersoPoint, voor de personeels- en loonadministratie