Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Andere bibliotheken van de federale overheid

De federale overheid heeft een groot aantal bibliotheken in verschillende instellingen. De wetenschappelijke werken en gespecialiseerde documentatie in die bibliotheken staan in de eerste plaats ter beschikking van de ambtenaren, maar ze zijn in veel gevallen ook toegankelijk voor de burger.

    Inhoudstafel

    Om een bepaald werk te vinden kan je:

    • andere, eveneens publiek toegankelijke, catalogi raadplegen (bijvoorbeeld Unicat, Limo, ...) Hoewel elke catalogus uniek en onvervangbaar is, zijn vele bibliotheken die deel uitmaakten van bib.belgium.be in deze catalogi vertegenwoordigd
    • contact opnemen met een van de federale bibliotheken. De contactgegevens vind je bij elke bib.

    De bibliotheek van de BOSA vind je op deze pagina. Bibliotheken van andere overheidsdiensten vind je hieronder.