Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

Afwezig, ziek, te laat voor je opleiding?

Kan je onverwacht je opleiding niet geven? Of zit je vast in het verkeer en kom je te laat?

Verwittig zo snel mogelijk het onthaal. Onze medewerkers doen er alles aan om je deelnemers te bellen of te mailen!

 

Brandalarm en evacuatie

Oefenalarm

Elke eerste donderdag van de maand om 14.30 uur wordt het brandalarm getest.

Het alarm klinkt dan ongeveer 30 seconden en alle liftdeuren sluiten. Tijdens zo’n oefenalarm hoef je het gebouw niet te verlaten.

In alle andere gevallen -dus ook bij twijfel- wordt het gebouw onmiddellijk geëvacueerd en moet je met je deelnemers het gebouw verlaten.

 

Evacuatie bij brandalarm

Brandalarm?

 • Verlaat het lokaal waar je bent en laat de deur open.
 • Brandt het in jouw lokaal? Sluit dan wél de deur achter je!
 • Volg de pictogrammen naar de nooduitgang, neem de groene deuren.
 • Neem de brandtrappen, je kan de liften niet gebruiken.
 • Volg de instructies van de evacuatieverantwoordelijken; zij dragen een helm en fluovest.
 • Ga naar de verzamelplaats in het Maximiliaanpark.

 

Merk je brand, rook of een brandgeur?

Als je vuur, rook of een brandgeur opmerkt, sla dan alarm.

Bel het onthaal op het nummer 02 740 83 00

 

Kan je niemand bereiken ?

Sluit de deur van het brandende lokaal en druk op het brandalarm.

Verwittig de hulpdiensten op nummer 112 en vermeld

 • de aard van het incident
 • de plaats:
  • WTC 3, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel
  • verdieping, blok en lokaalnummer
 • of er gewonden zijn

 

EHBO

 • medewerker van het instituut met EHBO-brevet
 • EHBO-lokaal met bed
 • Mobiele defibrillator in het onthaal

Bel meteen het onthaal als je EHBO nodig hebt:  02 740 83 00

 

Verloren voorwerpen

Blijft er iets liggen in je opleidingslokaal? Breng het naar het onthaal en vermeld waar je het vond en op welke dag. Wij bewaren verloren voorwerpen één jaar.

Ben jij zelf iets kwijt, is een deelnemer iets verloren? Ga eens kijken bij het onthaal!

 

Handicap of leerstoornis

Deelnemers met een handicap of een leerstoornis kunnen bij het opleidingsinstituut ‘aanpassingen’ aanvragen om een opleiding te kunnen volgen:

 • leesapparatuur
 • kopies op A3
 • begeleiding in onze gebouwen
 • een doventolk
 • aangepast meubilair

​​​​​​​

Wat moet je weten als opleider?

 • De projectleider van het instituut die verantwoordelijk is voor je opleiding verwittigt je uiteraard als een deelnemer uit je groep aanpassingen heeft aangevraagd. Hij zal je alle nodige info geven.
 • Als een deelnemer aan jou aanpassingen vraagt en je projectleider heeft je niet op de hoogte gebracht, dan heeft die deelnemer waarschijnlijk geen aanvraag ingediend. Neem contact op met je projectleider.

​​​​​​​

Facturen en contracten

Je kan je facturen indienen per post of per mail.

Opgelet: het helpt niet om voor de zekerheid je factuur te mailen én te posten. Ons systeem detecteert dat als een ‘duplicaat’ en blokkeert dan je factuur.

Per mail

Stuur je factuur in PDF formaat per mail naar Iod-Fin-Invoice@bosa.fgov.be

Per post

Stuur je factuur naar 

BOSA

Dienst IOD-Finance,

Simon Bolivarlaan 30, bus 1, 1000 Brussel

Met je vragen over je facturen kan je terecht bij je projectleider of naar Iod-Fin-Invoice@bosa.fgov.be

 

Evaluatieformulieren

De deelnemers krijgen geen papieren formulieren meer. Enkele dagen na de opleiding wordt er een mail gestuurd naar deelnemers met een link naar een online-evaluatieformulier.