Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Recht op opleiding

Als personeelslid van de federale overheid heb je een aantal rechten en plichten rond de ontwikkeling van je competenties.

Je hebt recht op gemiddeld 5 dagen opleiding per jaar over een periode van 5 jaar. Zo kan je in jaar 1 bijvoorbeeld 2 dagen opleiding volgen, in jaar 2 5 dagen opleiding, in jaar 3 8 dagen om over een periode van 5 jaar op jaarbasis gemiddeld 5 dagen te investeren in je ontwikkeling. Bij de berekening van het aantal dagen worden 6 uren opleiding gelijkgesteld aan 1 dag.

Je werkgever verwacht van jou dat je je competenties blijft ontwikkelen zodat je je functie goed kan uitoefenen.

Tijdens het jaarlijkse Symfoniegesprek kan je samen met je leidinggevende bespreken welke competenties je verder gaat ontwikkelen.

Van toepassing voor
Federale ambtenaren

Inhoudstafel

Lerende organisaties

Federale overheidsorganisaties hebben er belang bij om de juiste competenties in huis te hebben om de doelen van de organisatie te bereiken. Ze bouwen daarom samen een federale leerstrategie uit. Met de functiecartografie, het federale en het globaal ontwikkelingsplan biedt BOSA instrumenten die helpen om scherp te stellen welke competenties centraal staan, waar opleiding en ontwikkeling een rol kan spelen en welke concrete ontwikkelacties noodzakelijk zijn.

Netwerk Leren & Ontwikkelen

Om de federale leerstrategie vorm te geven en de prioriteiten voor opleiding, leren en ontwikkelen te kunnen identificeren werkt FOD BOSA samen met experten uit de federale organisaties. In elke organisatie werd een contactpersoon geïdentificeerd voor Leren & Ontwikkelen, die deel uitmaakt van het Netwerk Leren & Ontwikkelen. Binnen dit netwerk wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk referentiekader voor leren binnen de federale overheid en wordt de expertise rond leren verder uitgebouwd.

Hoe kan je je ontwikkelen?

Je kan je competenties op verschillende manieren ontwikkelen naargelang je behoeften en je persoonlijke en professionele doelstellingen. Je kan een bepaalde leervorm kiezen of verschillende methodes combineren. Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende leervormen. Bij de omzendbrief Leren om te groeien kan je een ruimer overzicht vinden van leervormen die in aanmerking genomen worden voor het recht op 5 dagen opleidingEen opleiding volgen

De 'klassieke' opleiding, die in een klas gegeven wordt door een opleider, is gestructureerd aan de hand van leerdoelstellingen, een duur, een inhoud en een planning.

Traditioneel wordt de klassieke opleiding gelinkt aan de lessituatie op school, waarbij een opleider zijn kennis doorgeeft aan zijn leerlingen. Ook al blijft dit een van de meest voorkomende leervormen, toch is de klassieke opleiding aanzienlijk geëvolueerd de voorbije jaren, onder andere door het gebruik van nieuwe leermiddelen en de toegenomen interactiviteit.

Bekijk de lijst van onze opleidingen.

 

Online zelfstudie

Met zelfstudie bepaal je zelf je leertraject, de plaats waar je les volgt en hoeveel tijd je voor je zelfstudie nodig hebt, naargelang je behoeften, je tempo en je mogelijkheden.

In bepaalde gevallen kan je zelfstudie begeleid worden door een opleider of een coach.

We bieden een hele reeks online opleidingen aan die je in zelfstudie kan volgen.

Bekijk de lijst van online opleidingen in zelfstudie.

 

Coaching en begeleiding

Coaching is een leermethode om de ontwikkelingsprocessen van individuen, teams of groepen aan te moedigen, te stimuleren en te ondersteunen.

Tijdens een coachingtraject krijgen de coachees de kans om hun leerproces te verbeteren, hun prestaties te verhogen en hun welzijn op het werk te vergroten.

Door middel van coaching krijgen de begeleide personen of teams weer voeling met de betekenis van hun opdracht, onderzoeken ze hun professionele bezorgdheden of belemmeringen en vinden ze antwoorden om hun werk nog zinvoller en duurzamer te maken, en meer impact te hebben op persoonlijk, organisatorisch of maatschappelijk .

Bekijk de lijst van onze coachings en begeleidingen.

 

Netwerken

Netwerken zijn het middel bij uitstek om te leren van ervaringen van anderen die zich in dezelfde situatie bevinden of een vergelijkbare functie hebben.

De meeste netwerken organiseren regelmatig bijeenkomsten tussen netwerkleden, om van gedachten te wisselen, ontmoetingen te plannen of te luisteren naar een expert over een specifiek onderwerp.

Bekijk de lijst van onze netwerken en schrijf je in!

 

Intervisie

Dankzij intervisie kan je in groep leren op je werkplek, via je collega's.

Het gaat om een vorm van wederzijds leren: jij en je collega's bespreken problemen, vragen of ervaringen die jullie hebben meegemaakt tijdens jullie dagelijkse activiteiten op een gestructureerde manier. Individuele problematische situaties worden in de groep nader uitgewerkt.

Regelgeving

  • Koninklijk besluit van 18 mei 2024

    Koninklijk besluit van 18 mei 2024 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het opleidingsrecht voor alle personeelsleden tewerkgesteld binnen het federaal administratief...
  • Omzendbrief nr. 736 van 18 mei 2024

    Omzendbrief nr. 736 van 18 mei 2024 - Leren om te groeien. - Groeistrategie en investeringsplan voor permanente opleiding voor contractuele en statutaire personeelsleden binnen het...