Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Over de federale overheid

Wist je dat zowat 65.000 mannen en vrouwen in de federale diensten elke dag werken aan het welzijn van alle burgers van ons land? Ze kozen om vele redenen voor de federale overheid: de diversiteit van de opdrachten die ze vervult, de waarden die ze uitdraagt, de verscheidenheid van de entiteiten waaruit ze is samengesteld, de troeven die ze als werkgever biedt, …

Regelgeving

  • Wet van 8 december 2022

    Wet betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie
  • Omzendbrief nr. 690bis van 24 juni 2021

    Omzendbrief nr. 690bis van 24 juni 2021 - Wijziging van de omzendbrief nr. 690 van 29 januari 2021. Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de...
  • Wet van 22 juli 1993

    Wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken Gecoördineerde versie (Justel)