Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Over de federale overheid

Wist je dat zowat 65.000 mannen en vrouwen in de federale diensten elke dag werken aan het welzijn van alle burgers van ons land? Ze kozen om vele redenen voor de federale overheid: de diversiteit van de opdrachten die ze vervult, de waarden die ze uitdraagt, de verscheidenheid van de entiteiten waaruit ze is samengesteld, de troeven die ze als werkgever biedt, …

Regelgeving

  • Koninklijk besluit van 9 oktober 2014

    Koninklijk besluit van 9 oktober 2014 tot uitvoering van artikel 3, § 2 van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de...
  • Wet van 15 september 2013

    Wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden