Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Administratieve vereenvoudiging

Administratieve vereenvoudiging streeft ernaar om deze administratieve procedures efficiënter te maken. Ze moeten zo worden georganiseerd dat de overheid in staat is haar taken zo goed mogelijk te vervullen en de burger en de onderneming zo weinig mogelijk inspanningen moeten leveren.

 • De overheid stelt administratieve procedures in om haar beleidsdoelstellingen te realiseren. Deze procedures bepalen de dagelijkse werking van de overheid en vormen haar voornaamste manier van interactie met de burgers en ondernemingen.

  Om het beleid voor op federaal te ondersteunen werd in 1998 de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV) opgericht bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister.

  Opdracht van de DAV

  De belangrijkste opdrachten van de DAV zijn :

  • vereenvoudigingsvoorstellen formuleren, stimuleren en coördineren
  • de kosten berekenen van de die de overheid oplegt en voorstellen uitwerken om ze te verminderen
  • de samenwerking bij de administratieve vereenvoudiging stimuleren tussen de verschillende federale diensten  – en met de gewesten en gemeenschappen
  • het overleg organiseren tussen de verschillende bestuursniveaus en de Europese - en andere internationale instellingen - in het domein van de administratieve vereenvoudiging.
  • Contact

  • Adres

   Dienst Administratieve Vereenvoudiging

   FOD Kanselarij van de Eerste Minister

   Hertogsstraat 4

   1000 Brussel

  • +32 (0)2 289 00 61

   http://www.vereenvoudiging.be

Regelgeving

 • Wet van 10 februari 1998

  Programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap Gecoördineerde versie (Justel)