Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Een integriteitsschending melden: officiële meldprocedure

Ben je een federaal personeelslid of was je dat tot minder dan twee jaar geleden? En heb je een ernstig vermoeden dat er zich, binnen jouw organisatie of bij een andere federale organisatie, praktijken voordoen die niet correct zijn, die ingaan tegen de geldende waarden en normen en die een bedreiging of een aanslag vormen op het algemeen belang? Wil je weten hoe je zo’n vermoedelijke integriteitsschending kunt melden?
 

Meer info over de officiële meldprocedure.

Regelgeving

  • Wet van 15 september 2013

    Wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden
  • Koninklijk besluit van 9 oktober 2014

    Koninklijk besluit van 9 oktober 2014 tot uitvoering van artikel 3, § 2 van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de...