Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Overzicht van de federale organisaties

Het federaal administratief openbaar ambt staat dagelijks tot je dienst. Het is immers verantwoordelijk voor de uitbetaling van je pensioen, de terugbetaling van ziektekosten, ...

Inhoudstafel

Regelgeving

Wet van 22 juli 1993

Wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken Gecoördineerde versie (Justel)