Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Rekrutering, selectie en certificering

Wil je bij de overheid werken? Ontdek onze vacatures, onze selectie- en certificatieprocedures en wat wij doen om gelijke kansen voor iedereen te waarborgen.

Werk je al in overheidsdienst? Ontdek hoe je je carrière kan ontwikkelen door deel te nemen aan tijdelijke opdrachten of bevorderingselecties.

Regelgeving

  • Koninklijk besluit van 13 juli 2017

    Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt
  • Koninklijk besluit van 16 mei 2003

    Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot toekenning van taalpremies aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt

  • Koninklijk besluit van 8 maart 2001

    Koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het...