Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Rekrutering, selectie en certificering

De FOD BOSA is onder de naam Werkenvoor.be actief in het aantrekken en selecteren van talent en het screenen van specifieke competenties zoals taalkennis en veiligheidscompetenties. Gelijke kansen zijn hiervoor een kernprincipe.

Wij zijn het grootste platform voor overheidsjobs en organiseren selecties voor de federale instellingen, maar ook voor tal van andere overheidsinstellingen.

Nieuws

 • Studie naar re-integratie op het werk na een burn-out

  03 maart 2024
  In het kader van het BRAIN.be project “ReBorn” onderzoekt de FOD BOSA in samenwerking met de universiteiten van Luik en Gent hoe we een terugval kunnen voorkomen bij federale...
  • Werken bij de overheid

Opleidingen

Diensten

 • Screenen van taalcompetenties

  De FOD BOSA (Werkenvoor.be) kan de taalcompetenties, Nederlands, Frans, Duits en Engels van kandidaten en medewerkers in kaart brengen. Deze testen concentreren zich op...
 • Ergonomie

  Het doel van ergonomie is het werk aanpassen aan de menselijke fysieke en psychische mogelijkheden en beperkingen. Onze preventieadviseurs ergonomie bezoeken je werkplek en stellen...

Publicaties

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 13 juli 2017

  Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 16 mei 2003

  Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot toekenning van taalpremies aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 8 maart 2001

  Koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het...
 • Koninklijk besluit van 18 juli 1966

  Koninklijk besluit van 18 juli 1966 houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken Gecoördineerde versie