Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen

De federale overheid wil de diversiteit van de samenleving graag weerspiegelen in haar dienstverlening én in de samenstelling van haar teams. Daarom zeten we ons intensief in voor gelijke kansen voor alle sollicitanten.

Inhoudstafel

Gelijke kansen

Gelijke kansen zijn een kernprincipe bij onze selectieprocedures. Met deze procedures zorgt de federale overheid ervoor dat huidskleur, afkomst, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging of een handicap geen rol spelen bij het screenen en evalueren van toekomstige federale werknemers.

Ontdek wat we doen om gelijke kansen te bevorderen

Redelijke aanpassingen

Om gelijkwaardige kansen te waarborgen, kunnen personen met een handicap, leerstoornis of ziekte gebruik maken van redelijke aanpassingen aan de selectietesten.

Ontdek de maatregelen en redelijke aanpassingen

Arbeidspostaanpassingen

Medewerkers met een ziekte, leerstoornis of handicap kunnen vragen om hun werkplek te laten aanpassen aan hun noden. Hiervoor dienen zij een aanvraag in bij hun werkgever.

Ontdek hoe je een arbeidspostaanpassing kan aanvragen