Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen

De federale overheid wil de diversiteit van de samenleving graag weerspiegelen in haar dienstverlening én in de samenstelling van haar teams. Daarom zet de FOD BOSA zich intensief in voor gelijke kansen voor alle sollicitanten.

Inhoudstafel

Gelijke kansen

Gelijke kansen vormt de rode draad doorheen ons selectieproces. Met objectieve selectieprocedures zorgt de BOSA ervoor dat huidskleur, afkomst, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging of handicap geen rol spelen bij het screenen en evalueren van toekomstige federale werknemers.

Ontdek wat we doen om gelijke kansen te bevorderen

Redelijke aanpassingen

Om gelijkwaardige kansen te waarborgen, kunnen personen met een handicap, leerstoornis of ziekte gebruik maken van redelijke aanpassingen aan de selectietesten.

Ontdek de maatregelen en redelijke aanpassingen

Arbeidspostaanpassingen

De federale overheid verbindt zich ertoe haar werknemers alle nodige middelen ter beschikking te stellen om zich te ontwikkelen in een werkomgeving die aan hun behoeften is aangepast. Onze nieuwe collega's met een handicap kunnen arbeidspostaanpassingen krijgen door deze aan te vragen aan de overheidsdiensten die hen in dienst nemen.

Ontdek wat je kan doen om te profiteren van een arbeidspostaanpassing