Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

Gelijke kansen

Gelijke kansen zijn een kernprincipe bij onze selectieprocedures. We dragen zorg voor transparante vacatureberichten en selectieprocedures en passen gefundeerde evaluatiemethodes toe. Met deze procedures zorgt de federale overheid ervoor dat huidskleur, afkomst, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging of een handicap geen rol spelen bij het screenen en evalueren van toekomstige federale werknemers.

Ontdek al onze maatregelen voor gelijke kansen op werkenvoor.be

Redelijke aanpassingen

Om gelijkwaardige kansen te waarborgen, kunnen personen met een handicap, leerstoornis of ziekte gebruik maken van redelijke aanpassingen aan de selectietesten.

Ontdek welke redelijke aanpassingen wij bieden en hoe je die kan aanvragen

Positieve acties voor personen met een handicap

Om bestaande drempels weg te werken voor bepaalde doelgroepen, neemt de federale overheid positieve acties. Een positieve actie is een tijdelijke maatregel die een duidelijk bewezen ongelijkheid wil wegwerken zonder de rechten van anderen nodeloos in te perken.

Bij de federale overheid zijn er twee positieve acties voor personen met een handicap. Deze positieve acties zijn steeds vastgelegd in een koninklijk besluit.

Quota

Binnen de federale overheid bestaan er twee quota. Deze quota vormen de basis voor eventuele  positieve acties. Federale organisaties die de quota niet behalen, moeten positieve acties toepassen. De twee quota zijn:

Inclusie binnen de federale overheid

De federale overheid heeft de ambitie om als werkgever een voorbeeld te zijn op het gebied van inclusie en gelijke kansen. Dit doet ze o.a. door een strategisch meerjarenplan, een procedure voor arbeidspostaanpassingen en een welzijnsbeleid op te stellen.  

Hoe maken we werk van diversiteit en inclusie binnen de federale overheid?

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 6 oktober 2005

  Koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende de inclusie van personen met een handicap en redelijke aanpassingen tijdens selecties. Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 25 april 2005

  Koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten. Gecoördineerde versie
 • Wet van 10 mei 2007

  Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen Gecoördineerde versie (Justel)
 • Wet van 10 mei 2007

  Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie Gecoördineerde versie (Justel)
 • Wet van 30 juli 1981

  Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden Gecoördineerde versie (Justel)