Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

De evaluatie van je competenties is een noodzakelijke stap om bij de overheid te werken. Dit gebeurt via verschillende fasen in het selectieproces dat georganiseerd wordt door de BOSA. Onze organisatie ziet er voortdurend op toe dat dit proces op een eerlijke en transparante manier verloopt, waarbij iedereen gelijke kansen krijgt om blijk te geven van zijn of haar en motivatie voor een bepaalde functie.

Ontdek onze selectieprocedures

Ontdek onze testen

Ontdek wat we doen om gelijke kansen te bevorderen

Regelgeving