Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

spilindex van Juni 2022

Door de nieuwe wet wordt de afgevlakte gezondheidsindex geblokkeerd op het van maart 2015 (nl. 100,66 punten), zolang het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindexen van de vier laatste maanden, vermenigvuldigd met de factor 0,98, het niveau van maart 2015 niet overschrijdt.

Volgende spilindex

109.34 2013 = 100
(126,93 2004=100)

                          06/2022

2013 = 100
03/2022 04/2022 05/2022 06/2022
Consumptieprijsindex 119.69 120.09 121.01 122.04
Gezondheidsindex 119.05 119.59 120.25 121.02
Afgevlakte index 115.54 116.52 117.02 117.58
 

Referentie-index : De referentie-index wordt vanaf april 2015 berekend als het 4-maandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98. (BS 27.04.2015 – Wet 23.04.2015)

M-3 M-2 M-1 M Total 4 M

/4 (

*)

x 0.98
119.05 119.59 120.25 121.02 479.91 119.98 117.58
(*) Opgepast : afgerond naar het hogere cijfer 117.58 < 118.36

 

Nieuwe spilindex :

 118.36

 

Wet 01/03/1977

Aanpassing coëfficient : 1.8845